Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Eski Türk Edebiyatı 7

Ders Kodu1902.020705
Yıl4
Dönem7
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Dr. Öğr. Üyesi Bülent ŞIĞVA
Kaynaklar
  • 1. Nâbî Divanı (Haz. Ali Fuat Bilkan). İstanbul 1997.Nef'î Divanı (Haz. Metin Akkuş) Ankara 1993.Nâ'ilî Divanı (Haz. Haluk İpekten) Ankara 1990.
Ders Tanımı17. yüzyıl Türk edebiyatının genel özellikleri, Nef'î, Nâbî ve Nâ'ilî'ninhayatları, yetişme ortamları ve eserlerinden seçilen metinlerin incelenmesi.
Hedefler17. yy. Eski Türk Edebiyatı hakkında bilgi vermek ve bu dönemin şairlerini tanıtmak.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
117. yüzyıl Klasik Türk Edebiyatı hakkında bilgi sahibi olur.
217. yüzyılda eser vermiş olan şahsiyetleri tanır. Nef'î, Nâbî, Nâ'ilî
3Nef'î, Nâbî, Nâ'ilî'nin Divanından gazel şerhleri yapar.
4Eski Türk Edebiyatı edebî zevkine vakıf olur.
5Osmanlı Türkçesiyle yazılmış edebi metinleri okuma, yazma ve anlama bilgi ve becerisine sahip olur
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
117. yüzyıl Klasik Türk Edebiyatı hakkında genelbilgi verilmesi.
217. yüzyıl Klasik Türk Edebiyatı manzum vemensur eserlerinin tanıtılması.
3Nef'î hakkında bilgi verilmesi.
4Nef'î'nin divanından gazel şerhlerinin yapılması
5Nef'î'nin divanından gazel şerhlerinin yapılması
6Nâbî hakkında bilgi verilmesi
7Nâbî'nin divanından gazel şerhlerinin yapılması
8Ara Sınav
9Nâbî'nin divanından gazel şerhlerinin yapılması
10Nâbî'nin divanından gazel şerhlerinin yapılması
11Nâ'ilî hakkında bilgi verilmesi
12Nâ'ilî'nin divanından gazel şerhlerinin yapılması
13Nâ'ilî'nin divanından gazel şerhlerinin yapılması
14Nâ'ilî'nin divanından gazel şerhlerinin yapılması
15Nâ'ilî'nin divanından gazel şerhlerinin yapılması
16Yarıyıl sonu sınavı
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Bütünleme Sınavı122
Tartışma51050
Makale Kritik Etme5525
Bireysel Çalışma5525
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Ev Ödevi5525
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
ÖÇ155554235
ÖÇ255554235
ÖÇ355554235
ÖÇ455554235
ÖÇ555554235

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek