Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Türk Halk Edebiyatı 7

Ders Kodu1902.020703
Yıl4
Dönem7
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Yrd. Doç. Dr. Filiz Kırbaşoğlu
Kaynaklar
  • 1. Reşat Genç, Türk İnanışları ile Milli Geleneklerinde Renkler ve Sarı Kırmızı Yeşil, Atatürk Kültür Merkezi Yay. Ankara, 2009. Boratav, Pertev Naili, Halk Hikayeleri ve Halk Hikayeciliği, Adam Yay. İstanbul, 1988. Alptekin, Ali Berat, Halk Hikayelerinin Motif Yapısı, Akçağ Yay. Ankara. Emrah ile Selvi, Bozkurt Kitabevi. Elçin, Şükrü, Kerem ile Aslı Hikayesi, Akçağ, Ankara, 2010. Türkmen, Fikret, Tahir ile Zühre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay. Ankara, 1983. Türkmen, Fikret, Aşık Garip Hikayesi, Baylan Matbaası, Ankara, 1974. Çelik, Yakup, Hançerli Hanım, Akçağ Yay. Ankara, 1999.
Ders TanımıHalk hikayesinin tanımını, tür özelliklerini kavrar, inceleme yöntemlerini anlar, örnek metinler üzerinde çalışmalar yapar.
HedeflerHalk hikayesinin tanımını, tür ve yapı özelliklerini kavramak; hikaye örneklerini görmek; hikaye inceleme yöntemleri üzerinde durmak, değerlendirme ve yorumlama yapmak.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Halk hikayesi kavramını, biçim ve içerik özelliklerini kavrayabilme.
2Halk hikayelerinin sınıflandırılması hakkında bilgi sahibi olabilme, motiflerini tespit edip değerlendirebilme.
3Halk hikayesi anlatma geleneği hakkında bilgi sahibi olabilme, örnek metinler üzerinde çalışabilme.
4Halk hikayelerini inceleme yöntemleri hakkında bilgi sahibi olabilme.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Halk hikayesi; Türk halk hikayelerinin tasnifi, kaynakları.
2Halk hikayeleri üzerine yapılan çalışmalar.
3Türk halk hikayelerinin şekil ve üslup özellikleri, motif yapısı.
4Türk halk hikayelerinin icra biçimi.
5Halk hikayeleri inceleme metotları, örnek metinler ve bunların tahlili.
6Tahir ile Zühre
7Kerem ile Aslı
8Ara Sınav
9Emrah ile Selvi
10Ferhat ile Şirin
11Yusuf ile Züleyha
12Aşık Garip
13Realist hikayeler, tanımı, tarihçesi, örnek metinler.
14Hançerli Hanım
15Tayyarzade
16Yarıyıl sınavı
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Tartışma5315
Soru-Yanıt14228
Takım/Grup Çalışması224
Rapor Hazırlama111
Rapor Sunma111
Makale Kritik Etme339
Bireysel Çalışma14228
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma155
Ev Ödevi4416
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
ÖÇ1445454525353343434
ÖÇ2343434542425454323
ÖÇ3323232323232323232
ÖÇ4343433333444443345

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek