Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Modern Türk Edebiyatı 1 (Modern Türk Şiiri)

Ders Kodu1902.020701
Yıl4
Dönem7
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
Kaynaklar
  • 1. Kemal H. Karpat, Kısa Türkiye Tarihi, Nurettin Topçu, Kültür ve Medeniyet, Elde Var Hüzün, Gerçeklik Savaşı, Adem Can, şiir/de/ritim, Çiçek Senfonisi, Gün Doğmadan, Edebiyat Yazıları-I, Erdem Bayazıt Şiirler, Cahit Zarifoğlu Şiirler, Erbain, Yağmur, Hasretinden Prangalar Eskittim, Abdurrahim Karakoç Bütün Şiirleri-10, Yoksulların ve Şairlerin Kitabı (Birinci kitap), Güne Doğan Koşu, Şehir Konuşmaları
Ders TanımıModern Türk Edebiyat anlayışının doğmasını hazırlayan sosyal ve kültürel sebepler, fikir hareketleri ve edebiyata yansıması, şiir anlayışında şekil ve içerik bakımından meydana gelen değişiklikler, edebî topluluklar ve tartışmalar, dönemin temsilcisi kabul edilen şairlerin eserlerinden seçme metinlerin çözümlenmesi
HedeflerModern Türk şiirini tanımak, anlamak ve sevmek
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Öğrenme Çıktıları
1Moder Türk Edebiyatı dönemi siyasi, sosyal ve kültürel hayatı önceki ve sonraki dönemlerle karşılaştırarak açıklar.
2Modern Türk şiiri şiir düşüncesini tartışır.
3Modern Türk şiiri oluşumunu sebepleriyle gösterir
4Modern Türk şiirini kültür tarihimiz açısından değerlendirir.
5Serbest şiiri örnek metinler üzerinden izah eder.
6Dönemi Attila İlhan, Sezai Karakoç, Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, İsmet Özel vb. şairlerin şiirleri üzerinden okur.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Modern Türkiye tarihi, kültürü ve sanatı
2Hisar Topluluğu
3Mavi Grubu
4II. Yeni Şiiri
5Saf Şiir Arayışları ve Felsefi söylem
6İslamî Söylem Şiiri
7Sezai Karakoç şiiri
8Erdem Bayazıt şiiri
9Cahit Zarifoğlu şiiri
10İsmet Özel Şiiri
11Marksist-Sosyalist Söylem Şiiri
12Milliyetçi-Memleketçi Söylem Şiir
13Ferdiyetçi Şiir
14Modern şiir metinlerini çözümleme
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Okuma8972
Ev Ödevi236
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
ÖÇ1232324
ÖÇ2242225
ÖÇ3242225
ÖÇ4242125
ÖÇ5242125
ÖÇ6242125

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek