Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Eski Türk Edebiyatı 6

Ders Kodu1902.020608
Yıl3
Dönem6
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Yrd. Doç. Dr. Özkan DAŞDEMİR
Kaynaklar
  • 1. Ali Berat ALPTEKİN, Halk Hikâyelerinin Motif Yapısı, Ankara 1997. Fikret TÜRKMEN, Âşık Garip Hikâyesi/İnceleme-Metin, Ankara 1995. Fikret TÜRKMEN, Tahir ile Zühre, Ankara 1983. Metin ÖZARSLAN, Ferhat ile Şirin, Mukayeseli Bir Araştırma, İstanbul 2006. Pertev Naili BORATAV, Halk Hikâyeleri ve Halk Hikâyeciliği, İstanbul 1988. Şükrü ELÇİN, Halk Edebiyatı Araştırmaları, Ankara 1988.Ensar ASLAN, Çıldırlı Âşık Şenlik, Hayatı, Şiirleri, Hikâyeleri, Ankara 1975. Metin EKİCİ, Dede Korkut Hikâyeleri Tesiri İle Teşekkül Eden Halk Hikâyeleri, Ankara 1995. Muhan BALİ, Ercişli Emrah ile Selvihan Hikâyesi/Varyantların Tesbiti ve Halk Hikâyeciliği Bakımından Önemi, Ankara 1973.
Ders TanımıHalk hikâyelerinin özellikleri; destan, masal ve romanla ilişkisi, icra biçimleri. Halk hikâyelerinin tasnifi. Halk hikâyesi metinleri.
HedeflerBu dersin amacı, Türk halk hikâyeciliği geleneğini ve özelliklerini kavratmak, halk hikâyesi üzerine öğrencide bir alt yapı sağlamaktır.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Öğrenciler halk hikâyesinin özelliklerini tanımlar.
2Halk hikâyesi ile mit, masal, efsane, destan ve roman arasındaki farklılık ve benzerlikleri kavrar.
3Halk hikâyelerinin temel kavramlarını açıklar.
4Halk hikâyesi metinlerini tahlil eder ve yorumlar.
5Hikâyelerdeki kültürel unsurları ve motifleri tespit eder.
6Halk hikâyesi metinlerini inceler.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Halk hikâyelerinin özellikleri
2Halk hikâyelerinin destan, masal ve romanla ilişkisi
3Halk hikâyelerinin icra biçimleri
4Halk hikâyelerinin tasnifi
5Halk hikâyesi metinleri (Kerem ile Aslı)
6Halk hikâyesi metinleri (Âşık Garip Hikâyesi)
7Halk hikâyesi metinleri (Ferhat ile Şirin) Ara sınav
8Halk hikâyesi metinleri (Kirmanşah)
9Halk hikâyesi metinleri (Yaralı Mahmut)
10Halk hikâyesi metinleri (Tahir ile Zühre)
11Halk hikâyesi metinleri (Yusuf ile Züleyha)
12Kitabi, mensur, realist halk hikâyelerinin özellikleri
13Halk hikâyesi metinleri (Hançerli Hanım)
14Halk hikâyesi metinleri (Tayyarzâde)
15Yarıyıl Sınavı
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım717
Problem Çözümü11010
Tartışma11010
Soru-Yanıt11010
Takım/Grup Çalışması2510
Alan Çalışması2510
Bireysel Çalışma2510
Okuma11010
Ev Ödevi2510
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
ÖÇ1111311551555554511
ÖÇ2111311551555454511
ÖÇ3111311551555553511
ÖÇ4111311551555454511
ÖÇ5111311551555454511
ÖÇ6111311551555454511

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek