Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Türk Halk Edebiyatı 5

Ders Kodu1902.020503
Yıl3
Dönem5
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Doç. Dr. Özkan DAŞDEMİR
Kaynaklar
  • 1. Muharrem ERGİN, Dede Korkut Kitabı I, Giriş, Metin, Faksimile, TDK Yay., Ankara 1997. Orhan Şaik GÖKYAY, Dedem Korkudun Kitabı, MEB Yay., İstanbul 2000. Hasan KÖKSAL, Battal Gazi Destanı, Ankara 1984. Necati DEMİR, Mehmet D. Erdem, Saltık Gazi Destanı, Ankara 2007.M. Fahrettin KIRZIOĞLU, Dede Korkut Oğuznameleri, I. Kitap, Burhanettin Erenler Matbaası, İstanbul 1952.
Ders Tanımıİslamiyet sonrası Türk destanlarının özellikleri. Battal-nâme, Saltuk-nâme. Dede Korkut hikâyelerinin teşekkülü ve özellikleri.
HedeflerBu ders, İslamiyet sonrası Türk destanları ile Türk halk edebiyatının en önemli metinlerinden olan Dede Korkut Kitabını etraflıca tanıtmak; bunların Türk kültürü içerisindeki yerini benimsetmek ve Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olacak bir öğrencide gerekli alt yapıyı oluşturmak amacıyla verilmektedir.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Öğrenciler İslamiyet sonrasına teşekkül eden Türk destanlarını tanır.
2Bunların diğer destanlarla olan ilişkisini açıklar.
3Metinleri çeşitli açılardan tahlil eder.
4Dede Korkut Kitabının nüshalarını tanır.
5Bu eserin genel özellikleri konusunda fikir sahibi olur.
6Dede Korkut?un Türk edebiyatı içindeki yerini kavrar.
7Dresden nüshasını okur. Dede Korkut Kitabındaki kültürel unsurları tespit eder.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1İslamiyet sonrası Türk destanlarının özellikleri
2Battal-nâme
3Saltuk-nâme
4Dede Korkut hikâyelerinin teşekkülü ve özellikleri
5Dede Korkut Kitabının destani hikâye olarak adlandırılma sebepleri
6Dede Korkut Kitabının nüshaları ve Dede Korkut?un tarihi ve efsanevi kişiliği
7Dede Korkut Hikâyelerinden örnekler (Ara sınav)
8Dede Korkut Hikâyelerinden örnekler
9Dresten nüshası-okuma
10Dede Korkut Hikâyelerinden örnekler
11Dresten nüshası-okuma
12Dede Korkut Hikâyelerinden örnekler
13Dede Korkut Hikâyelerinden örnekler
14Dede Korkut Hikâyelerinden örnekler
15Yarıyıl Sınavı
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım717
Problem Çözümü2510
Soru-Yanıt21020
Takım/Grup Çalışması2510
Alan Çalışması21020
Beyin Fırtınası2510
Bireysel Çalışma155
Okuma21020
Ev Ödevi21020
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
ÖÇ1111311531554255411
ÖÇ2111311531554255411
ÖÇ3111311531554255411
ÖÇ4111211531554244411
ÖÇ5111211531554243411
ÖÇ6111211531554243411
ÖÇ7111211531554243411

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek