Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Cumhuriyet Edebiyatı 1 (İlk Dönem Cumhuriyet Şiiri)

Ders Kodu1902.020501
Yıl3
Dönem5
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Dr. Öğretim Üyesi Gaye Belkız YETER ŞAHİN
Kaynaklar
  • 1. 1. Şerif Aktaş, Şiir Tahlilleri, Teori-Uygulama2. Mehmet Kaplan, Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri, Şiir tahlilleri3. Mehmet Çetin, Tanzimattan Günümüze Türk Şiir Antolojisi (İncelenen diğer şairlerin şiirleri için)4. Nurullah Çetin, Şiir İnceleme Yöntemi5. Alaattin Karaca, II. Yeni Poetikası6. Hakan Sazyek, Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinde Garip Hareketi7. Yakup Çelik, Şubat Yolcusu, Attila İlhan ın Şiiri8. Turan Karataş, Doğunun Yedinci Oğlu Sezai Karakoç9. Faruk Nafiz, Han Duvarları10. Yahya Kemal Kendi Gök Kubbemiz11. Nazım Hikmet, 835 Satır, Şiirler12. Nazım Hikmet Rubailer13. Necip Fazıl, Çile14. Ahmet Hamdi Tanpınar, Bütün Şiirleri15. Orhan Veli, Bütün Şiirleri16. Fazıl Hüsnü Dağlarca, Çocuk ve Allah17. Attila İlhan, Sisler Bulvarı18. Turgut Uyar, Büyük Saat19. Cemal Süreya, Sevda Sözleri20. İsmet Özel, Erbain21. Hilmi Yavuz, Doğu Şiirleri
Ders TanımıCumhuriyet dönemi Türk şiiri genel hatlarıyla incelenerek örneklerle desteklenecektir.
HedeflerCumhuriyet Dönemi Türk Şiirini İncelemek
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Öğrenme Çıktıları
1Cumhuriyet dönemi şiirini hazırlayan tarihsel-toplumsal-edebî şartları tanıyabilecektir.
21920-1940 arası Türk şiirini tanıyabilecektir.
31940-1960 arası Türk şiirini tanıyabilecektir.
41960-1970 arası Türk şiirini tanıyabilecektir.
5Toplumcu şiiri tanıyabilecektir
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri
21920-1940 Arası Türk Şiiri
31920-1940 Arası Türk Şairleri
4Garip Hareketi
5Nazım Hikmet ve Toplumcu Gerçekçi Şiir
6Modern Türk Şiirinde Metafizik Eğilimler
7Modern Türk Şiirinde Gelenekten Yararlanan Şairler
8Modern Türk Şiirinde Gelenekten Yararlanan Şiirler
9 İkinci Yeni Şiiri
10 İkinci Yeni Şairleri
111960-1970 Arası Türk Şiiri
121960-1970 Arası Türk Şiiri
13 Çağdaş Türk Şiiri (1970-2000)
14Ana Çizgileriyle Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Beyin Fırtınası6318
Bireysel Çalışma10330
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13030
Okuma5525
Ev Ödevi10330
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
ÖÇ1424444354443445444
ÖÇ2355354445344333554
ÖÇ3345345534454534535
ÖÇ4544455454555453444
ÖÇ5454534535454345453

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek