Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Osmanlı Türkçesi 4

Ders Kodu1902.020410
Yıl2
Dönem4
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Dr. Öğr. Üyesi Hüsrev AKIN, Dr. Öğr. Üyesi Yusuf BABÜR
Kaynaklar
  • 1. Muharrem ERGİN Osmanlıca Dersleri, İstanbul 1991.Faruk Kadri TİMURTAŞ, Osmanlı Tükçesi Grameri, İstanbul 2009. Hayati DEVELİ, Osmanlı Türkçesi Kılavuzu, İstanbul 2001. Şemseddin Sami Kâmûs-ı Türkî, İstanbul 1989
Ders TanımıHarf inkılabı öncesine ait metinleri okuyup anlayabilme.
HedeflerXIX. yüzyıla ait Osmanlıca metinleri okumak ve anlamak.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Osmanlı Türkçesi gramerini öğrenirler.
2Osmanlı Türkçesindeki Arapça unsurları tahlil edebilirler.
3Osmanlı Türkçesi metinlerini okuyabilirler.
4Kültürel zenginliğimiz kaynak olarak değerlendirilebilir
5Devlet Arşivlerinden faydalanılması sağlanabilir
6Türkçe?nin doğru kullanımı sağlanabilir.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Osmanlı Türkçesindeki Farsça unsurlar.Metin okuma,uygulama
2Birleşik kelimeler; metin okuma.Metin okuma,uygulama
3Edatlar; metin okuma.Metin okuma,uygulama
4Sona gelen yapım ekleri.Metin okuma,uygulama
5Zamirler.Metin okuma,uygulama
6XIX. yüzyıl Osmanlı Türkçesi metinleri üzerinde uygulama.Metin okuma,uygulama
7Mastarlar.Metin okuma,uygulama
8Ara sınav
9İsm-i fail.Metin okuma,uygulama
10İsm-i meful.Metin okuma,uygulama
11Farsçada çokluk.Metin okuma,uygulama
12Farsçada sayılar.Metin okuma,uygulama
13Farsçada terkipler.Metin okuma,uygulama
14Metin okuma, yazma.Metin okuma,uygulama
15Yarıyıl Sonu Sınavı
16
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma155
Ev Ödevi6530
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
ÖÇ113523
ÖÇ213523
ÖÇ344532
ÖÇ42
ÖÇ5345
ÖÇ632545

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek