Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Eski Türk Edebiyatı 4

Ders Kodu1902.020408
Yıl2
Dönem4
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Dr. Öğr. Üyesi Bülent ŞIĞVA
Kaynaklar
  • 1. Turgut Karabey, Ahmet Paşa Hayatı, Sanatı, Eserleri Akçağ Yayınları Ankara, 1996 Süleyman Solmaz, Necati Bey Hayatı, Sanatı, Eserleri, Akçağ Yayınları Ankara 2012 Ahmet Atilla Şentürk, Ahmet Kartal, Eski Türk Edebiyatı Tarihi, Dergah Yayınları, İstanbul 2004. Mine Mengi, Eski Türk Edebiyatı Tarihi, Akçağ Yayınları, Ankara 2007.
Ders Tanımı15. yüzyıl Türk edebiyatının genel özellikleri, Ahmedi, Ahmet Paşa ve Necati'nin hayatları, yetişme ortamları ve eserlerinden seçilen metinlerin incelenmesi.
Hedefler15. yy. Eski Türk Edebiyatı hakkında bilgi vermek ve bu dönemin şairlerini tanıtmak.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
114. yüzyılda eser vermiş olan şahsiyetleri anlatır. (Nesimi, Ahmedi, Şeyyad Hamza)
214. yüzyıl Divan şairlerine ait gazel şerh çalışmalarını yorumlar
315. yüzyıl Klasik Türk Edebiyatı hakkında bilgi verir
415. yüzyılda eser vermiş olan şahsiyetleri anlatır (Ahmed Paşa, Necati Bey)
5Ahmed Paşa ve Necati Bey Divanından gazel şerhleri yapar.
6Eski Türk Edebiyatı edebî zevkine vakıf olur.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
114. yüzyıl Klasik Türk Edebiyatı hakkında genel bilgi verilmesi.
214. yüzyıl Klasik Türk Edebiyatı manzum ve mensur eserlerinin tanıtılması.
314. yüzyılda eser vermiş olan şahsiyetlerin tanıtılması. Seyyid Nesimi
4Ahmedi ve Şeyyad Hamza hakkında bilgi verilmesi.
5Ahmedi'nin divanından gazel şerhlerinin yapılması.
6Ahmedi?nin divanından gazel şerhlerinin yapılması.
7Seyyid Nesimi?nin divanından gazel şerhlerinin yapılması.
8Ara Sınav
9Türk Edebiyatında yazılmış Yusuf u Züleyha mesnevileri ve Şeyyad Hamza?nın Yusuf u Züleyha mesnevisi.
1015. yüzyıl Klasik Türk Edebiyatı hakkında genel bilgi verilmesi.
1115. yüzyıl Klasik Türk Edebiyatı manzum ve mensur eserlerinin tanıtılması.
12Ahmed Paşa Divanından gazel şerhlerinin yapılması.
13Ahmed Paşa Divanından gazel şerhlerinin yapılması
14Necati Bey Divanından gazel şerhlerinin yapılması
15Necati Bey Divanından gazel şerhlerinin yapılması
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Bütünleme Sınavı122
Derse Katılım14342
Bireysel Çalışma14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma166
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma177
Ev Ödevi5525
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
ÖÇ14543
ÖÇ25455
ÖÇ34543
ÖÇ44543
ÖÇ55455
ÖÇ64444

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek