Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Türk Halk Edebiyatı 4

Ders Kodu1902.020406
Yıl2
Dönem4
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Yrd. Doç. Dr. Özkan DAŞDEMİR
Kaynaklar
  • 1. Bilge SEYİDOĞLU, Erzurum Efsaneleri, İstanbul 1997. Metin ERGUN, Türk Dünyası Efsanelerinde Değişme Motifi, 2 Cilt, Ankara 1997. Saim SAKAOĞLU, 101 Anadolu Efsanesi, Ankara 2003. Saim SAKAOĞLU, 101 Türk Efsanesi, Ankara 2003. Saim SAKAOĞLU, Efsane Araştırmaları, Konya 1992. Fuat KÖPRÜLÜ, Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul 1981. Bahaeddin ÖGEL, Türk Mitolojisi, I. Cilt Ankara 1989, II. Cilt Ankara 1995.
Ders TanımıEfsanenin tanımı ve özellikleri Türkiye ve dünyada efsane araştırmaları Efsane, mit ve masal ilişkisi Türk efsanelerinden örnekler (etiyolojik ve eskatolojik efsaneler) Türk efsanelerinden örnekler (tarih ve medeniyet tarihiyle ilgili efsaneler) Türk efsanelerinden örnekler (mitik efsaneler) Türk efsanelerinden örnekler (dini efsaneler ) Destanın tanımı ve özellikleri Türk destanlarının tasnifi Türk destanlarından örnekler (Oğuz Kağan) Türk destanlarından örnekler (Köroğlu) Türk destanlarından örnekler (Manas) Türk destanlarından örnekler (Maaday Kara) Türk destanlarından örnekler (Edigey)
HedeflerBu dersin amacı, Türk efsane ve destanın tür özelliklerini tanımlamak, bunların inceleme yöntemlerini kavratmak ve Türk efsane ve destanları konusunda halk edebiyatı alt yapısı oluşturmaktır.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Öğrenciler efsane ve destanların tür özelliklerini ve bunların mit ve masallarla olan farklılık ve benzerlikleri öğrenecekler.
2Öğrenciler efsane ve masalların tür özelliklerini ve aralarındaki farklılık ve benzerlikleri tanımlar.
3Efsane ve destanlarla ilgili temel kavramları açıklar.
4Bu türlere ait metinleri çeşitli metotlarla tahlil eder ve yorumlar.
5Onların mit ve masal gibi diğer halk edebiyatı türleriyle bağlantısını kurar.
6Mitlerle ilgili temel kavramları açıklar.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Efsanenin tanımı ve özellikleri
2Türkiye ve dünyada efsane araştırmaları
3Türkiye ve dünyada efsane araştırmaları
4Türk efsanelerinden örnekler (etiyolojik ve eskatolojik efsaneler)
5Türk efsanelerinden örnekler (tarih ve medeniyet tarihiyle ilgili efsaneler)
6Türk efsanelerinden örnekler (mitik efsaneler)
7Türk efsanelerinden örnekler (dini efsaneler ) Ara Sınav
8Destanın tanımı ve özellikleri
9Türk destanlarının tasnifi
10Türk destanlarından örnekler (Oğuz Kağan)
11Türk destanlarından örnekler (Köroğlu)
12Türk destanlarından örnekler (Manas)
13Türk destanlarından örnekler (Maaday Kara)
14Türk destanlarından örnekler (Edigey)
15Yarıyıl Sınavı
16
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım717
Uygulama/Pratik166
Problem Çözümü155
Tartışma155
Soru-Yanıt155
Alan Çalışması2510
Beyin Fırtınası155
Bireysel Çalışma155
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma2510
Okuma11010
Performans2510
Ev Ödevi2510
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
ÖÇ1111215515455453311
ÖÇ2111215515455453311
ÖÇ3111215515455453311
ÖÇ4111215515455453311
ÖÇ5111215515455453311
ÖÇ6111215515455453311

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek