Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Türk Dili / Cümle Bilgisi

Ders Kodu1902.020404
Yıl2
Dönem4
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Doç. Dr. Faruk GÜRBÜZ, Yard. Doç. Dr. Faysal Okan ATASOY, Yard. Doç. Dr. Bekir SARUKAYA
Kaynaklar
  • 1. Ediskun, Hadar, Türk Dili Bilgisi, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1985 Banguoğlu, Tahsin, Türkçenin Grameri, Baha Matbaası, İstanbul, 1974. Gencan, Tahir Nejat, Dilbilgisi, Ayraç Yayınları, Ankara 2001.
Ders TanımıSöz Dizimi kavramı. Türkiye Türkçesi Söz Diziminin genel özellikleri-ilkeleri; cümle kavramı, cümlenin öğeleri, türleri. Türkiye Türkçesinde söz dizimi alakaları. Kelime, kelime grupları ve cümlenin temel belirtileri. Belirtme öbekleri. İsim tamlamaları ve fiil grupları. Cümle sınıflandırılmasının ölçüleri. Basit cümle, bileşik cümle. Cümlenin temel ve yardımcı öğeleri. Cümle dışı unsur. Örnek metinler üzerinde cümle çözümlemeleri. Cümle bilgisi ile ilgili literatür taraması.
HedeflerTürkiye Türkçesinin grup ve cümle sözdizimini kavramak. Cümle analizleri yapabilmek. Cümlenin unsurlarını ve işlerini bütünüyle öğrenmek.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarTürkiye Türkçesine ait yazılı metinleri üzerinde analitik çalışmalar yapmak.
Öğrenme Çıktıları
1Türkiye Türkçesi söz dizimi terimini bilmiş ve kavramıştır.
2Cümlenin unsurlarını ve fonksiyonlarını bilmiş ve kavramıştır.
3Gruplar söz dizimini bilmiş ve kavramıştır.
4Türkiye Türkçesinin cümle söz dizimi bilmiş ve kavramıştır.
5Türkiye Türkçesi cümle bilgisi ve söz dizimi bilgisine ait literatür taramasını yapmış ve bu literatürden faydalanma kabiliyetini kazanmıştır.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Söz Dizimi Kavramı.
2Türkiye Türkçesi Söz Diziminin Genel Özellikleri
3Cümle Terimi, Cümlenin Öğeleri, Türleri.
4Türkiye Türkçesinin Söz Dizimi Alakaları.
5Kelime, Kelime Grupları ve Cümlenin Temel Belirtileri
6Belirtme Öbekleri, İsim Tamlamaları ve İsim Grupları.
7Cümle Sınıflandırmalarının Ölçüleri
8Basit Cümle, Bileşik cümle
9Cümlenin Temel ve Yardımcı Öğeleri
10Cümle Dışı Unsur
11Örnek Metinler Üzerinde Cümle Çözümlemeleri
12Yüklem
13Özne
14Terimler analizi
15Terim Yapma Çalışmaları
16Cümle Bilgisi İle İlgili Literatür Taraması
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri0
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri100
Ara Sınav40
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Bütünleme Sınavı111
Derse Katılım14228
Tartışma224
Soru-Yanıt224
Beyin Fırtınası14228
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma224
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma224
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma224
Okuma224
Ev Ödevi224
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
ÖÇ1523123325555555522
ÖÇ2524124335555555522
ÖÇ3524124335555555522
ÖÇ4524125335555555522
ÖÇ5524125335555555522

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek