Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Osmanlı Türkçesi 3

Ders Kodu1902.020309
Yıl2
Dönem3
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Yrd. Doç. Dr. Hüsrev Akın
  • Yrd. Doç. Dr. Yusuf Babür
Kaynaklar
  • 1. Muharrem ERGİN, Osmanlıca Dersleri, İstanbul 1991. Faruk Kadri TİMURTAŞ, Osmanlı Tükçesi Grameri, İstanbul 2009. Hayati DEVELİ, Osmanlı Türkçesi Kılavuzu, 2 cilt, İstanbul 2001. Şemseddin Sami, Kâmûs-ı Türkî, İstanbul 1989.
Ders TanımıHarf inkılabı öncesine ait metinleri okuyup anlayabilme.
HedeflerXIX. yüzyıla ait Osmanlıca metinleri okumak ve anlamak.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Arap harfleriyle yazılmış metinleri okur ve anlar.
2Latin harfli bir metni Arap harfleriyle yazar.
3Metinlerde geçen Arapça kelimelerinin kök harflerini bulur ve kelimeler türetir.
4Osmanlı Türkçesinde geçen Arapça temel dilbilgisi kurallarına vakıf olur.
5Arapça edat ve bağlaçları öğrenir.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Osmanlıcaki Arapça kelime türleri: Rübai mastar.Metin okuma, uygulama
2Osmanlıcaki Arapça kelime türleri: Sülasi mastarlar.Metin okuma, uygulama
3İsm-i fail.Metin okuma, uygulama
4İsm-i meful.Metin okuma, uygulama
5Sıfat-ı müşebbehe, mübalağa sigası.Metin okuma, uygulama
6yüzyıl metinleri üzerinde uygulama.Metin okuma, uygulama
7ism-i tafdil, ism-i tasgir.Metin okuma, uygulama
8Ara sınav
9İsm-i mensub.Metin okuma, uygulama
10İsm-i zaman, ism-i mekân, ism-i alet.Metin okuma, uygulama
11Arapça çokluk. (Cem-i salim; cem-i mükesser).Metin okuma, uygulama
12Zamirler, örnek metinler.Metin okuma, uygulama
13Edatlar, örnek metinler.Metin okuma, uygulama
14Arapça terkiplerMetin okuma, uygulama
15Yarıyıl Sonu Sınavı
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Bireysel Çalışma14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma166
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma188
Ev Ödevi5420
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
ÖÇ14154343
ÖÇ254111
ÖÇ354223
ÖÇ454232
ÖÇ554332

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek