Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Türk Halk Edebiyatı 3

Ders Kodu1902.020305
Yıl2
Dönem3
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Yrd. Doç. Dr. Filiz Kırbaşoğlu
Kaynaklar
  • 1. Ögel, Bahaeddin, Türk Mitolojisi I. C., Türk Tarih Kurumu Basm. Ankara, 1971. Ögel, Bahaeddin, Türk Mitolojisi II. C. Türk Tarih Kurumu Basm. Ankara, 1995. Necatigil, Behçet, 100 Soruda Mitologya, Gerçek Yay. İstanbul, 2000. Çoruhlu, Yaşar, Türk Mitolojisinin Ana Hatları, Kabalcı Yay. İstanbul, 2010. Bayat, Fuzuli, Ana Hatlarıyla Türk Şamanlığı, Ötüken Yay. İstanbul, 2009. Hamilton, Edith, Mitologya, Çev. Ülkü Tamer, Varlık Yay. İstanbul, 1983. Uraz, Murat, Türk Mitolojisi, Düşünen Adam Yay. İstanbul, 1994. Bayat, Fuzuli, Mitolojiye Giriş, Ötüken Yay. İstanbul, 2013. Eyüboğlu, İsmet Zeki, Anadolu Mitolojisi ?Anadolu Üçlemesi 2?, Top. Dön. Yay. İstanbul, 1998. Esin, Emel, Türk Kozmolojisi, İlk Devir Üzerine Araştırmalar, İstanbul, 1979. Erhat, Azra, Mitoloji Sözlüğü, Remzi Kit. İstanbul, 2010. Yıldırım, Nimet, Fars Mitolojisinin Sözlüğü, Kabalcı Yay. İstanbul, 2006. Kozanoğlu, Bulfinc, Thomas, Klasik Yunan ve Roma Mitolojisi, Çev. Özgür Umut Hoşafçı, İnkılap Kitabevi, İstanbul, 2012. Bratton Fred Glastone, Yakın Doğu Mitolojisi, İstanbul, 1995. Campbell, Joseph, Batı Mitolojisi, İmge Yay. Ankara, 2003. Rachlin, Carol K.-Alice Marriot, Kızılderili Mitolojisi, İmge Kitabevi, 2003. Bhagavad Gita- Hint Efsanesi, İmge Yay. Ankara, 1995. İnan, Abdülkadir, Tarihte ve Bugün Şamanizm, Türk Tarih Kurumu Yay. Ankara, 1972. Eliade, Mircae, Şamanizm, Çev. İsmet Birkan, İstanbul, 1999. Yörükan, Kalafat, Yaşar, Doğu Anadolu?da Eski Türk İnançlarının İzleri, Atatürk Kültür Mer. Yay. Ankara, 1999. Aslan, Ensar, Türk Halk Edebiyatı, Maya, Ankara, 2010. Çobanoğlu, Özkul, Türk Halk Kültüründe Memoratlar ve Halk İnançları, Akçağ, Ankara, 2003. Sakaoğlu, Saim, 101 Anadolu Efsanesi, Akçağ, Ankara, 2003. Sakaoğlu, Saim, 101 Türk Efsanesi, Akçağ, Ankara, 2003. Alptekin, Ali Berat, Fırat Havzası Efsaneleri, Kültür Bsm., Antakya, 1993. Ergun, Metin, Türk Dünyası Efsanelerinde Değişme Motifi, TDK, Ankara, 1997.
Ders TanımıMit ve efsanenin tanımını, tür özelliklerini kavrar.Yaratılışla ilgili olarak mitler ve kutsal kitaplar arasındaki benzerlikleri anlar.Mit ve efsaneyle ilgili Türk ve Dünya örneklerini inceler.Şamanizmle ilgili inceleme yapar.
HedeflerMit ve efsanenin tanımını ve genel özelliklerini kavramak; dünya ve insanların yaratılışını kutsal kitaplarda, yaratılış mitlerinde arayarak Türk mitolojisinin çeşitli din ve inanç sistemleriyle ilişkisini görmek, kült haline gelmiş olan inanç sembolleri ve ritüeller üzerinde durmak; mit ve efsanelerle ilgili Türk ve dünya örneklerini incelemek. Şamanizmi ve kültürümüzdeki izlerini öğrenmelerini sağlamak.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Mit, efsane terim ve kavramlarını, özelliklerini çeşitli çalışmalardan yararlanarak anlayabilme.
2Yaratılışla ilgili olarak kutsal kitaplar ve Türk mitolojisi arasındaki ilişkiyi görebilme.
3Türk kültüründe Şamanizm ve onun etkileri, günümüze yansımaları hakkında bilgi sahibi olabilme.
4Kült kavramı ve ritüellerin mitolojik kökenleri hakkında bilgi sahibi olabilme.
5Mit ve efsane arasındaki bağlantıyı anlayabilme.
6Mit ve efsane sınıflandırmalarını tanıyabilme.
7Mit ve efsaneyle ilgili olarak Türkiye ve Dünyadan seçilecek örnekler üzerinde inceleme yapabilme.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Mitin tanımı, sınıflandırılması, yapısal ve işlevsel özellikleri.
2Yaratılış mitleri ve kutsal kitapların yaratılışla ilgili bölümleri.
3Yaratılış mitleri ve kutsal kitapların yaratılışla ilgili bölümleri.
4Türk mitlerinden örnekler.
5Türk mitlerinden örnekler.
6Dünya mitlerinden örnekler.
7Dünya mitlerinden örnekler.
8Dünya mitlerinden örnekler. (Ara Sınav)
9Efsanenin tanımı, özellikleri.
10Mit ve efsane arasındaki farklılıklar ve benzerlikler.
11Efsanelerin tasnifi ve efsanelerle ilgili çalışmalar.
12Çeşitli efsane örnekleri.
13Çeşitli efsane örnekleri.
14Şamanizm
15Şamanizm
16Yarıyıl Sınavı
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım717
Problem Çözümü133
Tartışma236
Soru-Yanıt14228
Beyin Fırtınası236
Bireysel Çalışma248
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma236
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma155
Okuma111
Sözlü Sınav122
Ev Ödevi2510
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
ÖÇ1111134554555555445
ÖÇ2111111545544555432
ÖÇ3111133454344555542
ÖÇ4111333554545455442
ÖÇ5111131555454555333
ÖÇ6111111555434555333
ÖÇ7111343545555555545

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek