Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Türk Dili / Kelime Türleri

Ders Kodu1902.020303
Yıl2
Dönem3
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Prof. Dr. Faruk GÜRBÜZ
Kaynaklar
  • 1. Aksan, Doğan, Her Yönüyle Dil, TDK Yayınları, Ankara 2007. Korkmaz, Zeynep, Türkiye Türkçesi Grameri Şekil Bilgisi, TDK Yayınları, Ankara 2009 Banguoğlu Tahsin, Türkçenin Grameri, Baha Matbaası, İstanbul, 1974
Ders TanımıKelim ve kavramı, Kelimelere ve yapıları. Basit ve Türemiş kelimelere Türkçenin kelime yapısı, kelime türleri, adlar, adların sınıflandırılması, sıfatlar, sıfatların çeşitleri, belirteçler ve türleri, belirteç yapımı, ilgeçler, türleri ve görevleri. Bağlaçlar, zamirler, ünlemler, fiiller, haber kipleri, tasarlama kipleri, fiilimsiler, Ad eylemler. Ortaçlar. Ulaçlar yargısız anlatımlar, ad tamlaması, iyelik öbeği, sıfat tamlaması, belirteç öbeği.Ünlem öbeyi. İlgeç öbeği, ikileme öbeği, sayı öbeği, bağlaç öbeği. tabiat taklidi seslerden oluşan sözcükler. Kelime türleri ile ilgili literatür taraması.
HedeflerKelime teriminin tanınıp kavranması. Kelime türlerinin neye göre tasnif edildiğinin kavranması. Soyut ve somut dünyadaki farklılıkların statik ve kinetik farklılıkların kelime tasnifinde mikyas olmasının kavranması
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarTürkiye Türkçesine ait yazılı metinlerde kelime türlerinin tespiti uygulamaları yapılacak
Öğrenme Çıktıları
1Kelime terimi bilmiş ve kavramıştır
2Kelime türlerini bütünüyle bilmiş ve kavramıştır
3Kelimelerin grup oluşturmalarını bilmiş ve kavramıştır.
4Fiillerin bütün kiplerini bilmiş ve kavreamıştır
5Kelime bilgisi ile ilgili bütün literatürü bilmiş ve faydalanma kabiliyetine kavuşmuştur.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Kelime Kavramı, Kelimeler ve Yapıları
2Basit ve Türemiş Kelimeler
3Türkçenin Kelime Yapısı
4Kelime Türleri, Adlar ve Adların Sınıflandırılması
5Sıfatlar, Sıfatların Çeşitleri, Belirteç ve Türleri. Belirteç Yapımı
6İlgeçler Türleri ve Görevleri
7Bağlaçlar, Zamirler, Ünlemler
8Fiiller, haber kipleri tasarlama kipleri
9Fiilimsiler, ad fiiller, sıfat fiiller, bağ fiiller.
10Yargısız Anlatımlar, Ad Tamlaması.
11İyelik Öbeği, Sıfat tamlaması.
12Belirteç Öbeği, Ünlem Öbeği, İlgeç Öbeği, İkileme Öbeği,
13Sayı Öbeği, Bağlaç öbeği.
14Tabiat Taklidi Seslerden Oluşan Sözcükler
15Kelime Türleri İle İlgili Literatür Taraması
16Kellime Türleri İle İlgili Literatür Taramaları
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri0
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri100
Ara Sınav40
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Bütünleme Sınavı111
Derse Katılım14228
Tartışma14228
Soru-Yanıt14228
Beyin Fırtınası224
Okuma224
Ev Ödevi224
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
ÖÇ15555555
ÖÇ25555555
ÖÇ35555555
ÖÇ45555555
ÖÇ55555555

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek