Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Meşrutiyet Edebiyatı 1 (Meşrutiyet Şiiri)

Ders Kodu1902.020301
Yıl2
Dönem3
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Dr. Öğretim Üyesi Gaye Belkız YETER ŞAHİN
Kaynaklar
  • 1. Ahmet Haşim?in Şiirleri Ahmet Haşim, Bize Göre Ziya Gökalp, Türkçülüğün Esasları M. Orhan Okay, Bir Karakter Heykelinin Anatomisi Mithat Cemal Kuntay, Mehmet Âkif Hayatı Sanatı Ertuğrul Düzdağ, Mehmet Âkif Ersoy Mehmet Âkif, Safahat Beşir Ayvazoğlu, Eve Dönen Adam Yahya Kemal Yahya Kemal, Kendi Gök Kubbemiz Yahya Kemal, Edebiyata Dair
Ders TanımıMillî Edebiyat anlayışının doğmasını hazırlayan sosyal ve kültürel sebepler, fikir hareketleri ve edebiyata yansıması, şiir anlayışında şekil ve içerik bakımından meydana gelen değişiklikler, edebî tartışmalar, topluluğun ve dönemin temsilcisi kabul edilen şairlerin eserlerinden seçme metinlerin çözümlenmesi
HedeflerMillî Edebiyat hareketinin şiir anlayışını temsilcileri ve metinleriyle birlikte tanımak
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1II. Meşrutiyet Dönemi siyasi, sosyal ve kültürel hayatı önceki ve sonraki dönemlerle karşılaştırarak açıklar.
2Fecr-i Âtî şiiri ve Ahmet Haşim?in şiir düşüncesini tartışır.
3Millî Edebiyatın oluşumunu sebepleriyle gösterir
4Yeni Lisan Hareketini kültür tarihimiz açısından değerlendirir.
5Hece vezninin tekâmülünü temsilcileri üzerinden izah eder.
6Dönemi M. Âkif?in şiiri üzerinden okur.
7Yahya Kemal?ini edebiyat tarihimiz açısından değerlendirir.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1II. Meşrutiyet Dönemi, fikir hareketleri, kültürel ve edebî hayat
2Fecr-i Âtî grubunun teşekkülü, mensupları, edebî anlayışı ve faaliyetleri
3Ahmet Haşim?in şiir düşüncesi, şiiri ve yankısı
4Millî Edebiyatın oluşumu, Yeni Lisan hareketi ve hareketin öncüleri
5Mehmet Emin Yurdakul ve Türkçe Şiirler
6Milliyetçi şiir ve Ziya Gökalp
7Hecenin ilk zaferi: Rıza Tevfik Bölükbaşı
8Ara sınav
9Mehmet Âkif ve Safahat
10Toplumsal ahlak ve realizm
11Aydının mesuliyeti ve Asım?ın nesli
12Saf şiir ve Yahya Kemal
13Yahya Kemal?de deniz ve sonsuzluk
14Yahya Kemal?de tarih ve medeniyet şuuru
15
16
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Okuma8756
Ev Ödevi236
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
ÖÇ1452313422
ÖÇ2452323324
ÖÇ3552333412
ÖÇ4552343212
ÖÇ5552333524
ÖÇ6552323424
ÖÇ7553323315

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek