Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Yazılı Anlatım 2

Ders Kodu1902.020220
Yıl1
Dönem2
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Doç. Dr. Faysal Okan ATASOY, Yard. Doç. Dr. Adem CAN
Kaynaklar
  • 1. A. Atasoy, F. O., Yazılı Anlatım - Kitabet, Sonçağ yayınları, 2017 Güzel yazı araçları, tükenmez kalem (mavi veya siyah mürekkepli), büyük boy beyaz çizgisiz defter, kesik uçlu hat (kaligrafi) kalemi.
Ders TanımıGenel kompozisyon kuralları, yazılı anlatımın ilkeleri, imlayı etkileyen ses olayları, imla kuralları, noktalama işaretleri, dil ve kültür ilişkisi, Türkçenin anlam ve anlatım zenginlikleri
HedeflerGüzel yazma becerisi ve estetik bakış açısı kazandırmak. Türkçeyi etkili ve güzel bir şekilde kullanabilecek nitelikler kazandırmak.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Yazılı anlatımın temelini oluşturan yazı, yazı araçları, alfabe ve estetik konularında bilgi sahibi olur.
2Güzel yazma becerisi kazanır.
3Herhangi bir yazının dış özellikleri bakımından değerlendirilmesi için ölçütleri belirler ve bunları uygular; güzel yazı ölçütlerine göre puanlama yapabilir.
4Türkçenin yazılı anlatım becerisinde hem dış özellikleri hem de kültür aktarımı özelliklerini bilir, denetler ve puanlayabilir.
5İmla ve noktalama kurallarına uyarak duygu ve düşüncelerini estetik yazı ölçütlerine göre yazıyla aktarabilir.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Yazının doğuşu, yazı araçları.
2Alfabe nedir, alfabenin gelişmesi. Türklerin kullandığı alfabeler.
3Harf estetiği ve yazıda estetik.
4Niçin güzel yazmalıyız ve nasıl güzel yazmalıyız? Yazıda hatalarımız. Hataların düzeltilmesi için yapılabilecek çalışmalar. Çizgi ve harf çalışmaları.
5Genel kompozisyon kuralları, yazılı anlatımın ilkeleri, imlayı etkileyen ses olayları.
6İmla kuralları, noktalama işaretleri.
7Kağıt düzeni. Harflerin uyumu. Kelimeler arası boşluklar. Satırların düzeni ve satırlarla paragraflar arası boşluklar.
8Ara imtihan
9Güzel yazı çalışmaları (Küçük harfler). İmla ve noktalama çalışmaları.
10Güzel yazı çalışmaları (Küçük harfler). İmla ve noktalama çalışmaları.
11Güzel yazı çalışmaları (Büyük harfler). İmla ve noktalama çalışmaları.
12Güzel yazı çalışmaları (Büyük harfler ve sayılar). İmla ve noktalama çalışmaları.
13Dil ve kültür ilişkisi. Güzel yazı çalışmaları.
14Türkçenin anlam ve anlatım zenginlikleri
15Yarı yıl sonu imtihanı
16
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav60
Uygulama/Pratik20
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma10
Final/Bütünleme Sınavı100
Final Sınavı için Bireysel Çalışma10
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Uygulama/Pratik122
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma6530
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma6530
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
ÖÇ1555
ÖÇ2454
ÖÇ3455
ÖÇ4455
ÖÇ5555

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek