Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Türk Halk Edebiyatı 2

Ders Kodu1902.020218
Yıl1
Dönem2
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Yrd. Doç. Dr. Özkan DAŞDEMİR
Kaynaklar
  • 1. Fuat KÖPRÜLÜ, Türk Saz Şairleri, Ankara 2004. Fuat KÖPRÜLÜ, Edebiyat Araştırmaları, Ankara 2004. Hikmet DİZDAROĞLU, Halk Şiirinde Türler, Ankara 1969. Doğan KAYA, Anonim Halk Şiiri, Ankara 1999.
Ders TanımıHalk şiirinin nazım şekilleri, nazım türleri. Âşık edebiyatı ve özellikleri. 13-20. yüzyıl arasında âşık edebiyatı.
HedeflerTürk halk şiirinin ortaya çıkışı, gelişmesi ve yayılması hakkında kapsamlı bilgileri kavratmak.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Öğrenciler, halk şiiri nazım şekilleri ve türlerini kavrar.
2Âşık edebiyatı ve özellikleri hakkında bilgi edinir.
313.-20.yy?lar arasındaki âşık edebiyatını öğrenir.
4Bu devirlerdeki âşık edebiyatı örneklerini araştırır.
5Halk şairleri hakkında bilgi edinir.
6Halk şiirleri örneklerini inceler.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Halk şiirinin nazım şekilleri
2Halk şiirinin nazım şekilleri
3Halk şiiri nazım türleri
4Halk şiiri nazım türleri
5Halk şiiri nazım türleri
6Âşık edebiyatı ve özellikleri
7Âşık edebiyatı ve özellikleri (Ara Sınav)
8Âşık edebiyatı ve özellikleri
913. yüzyılda âşık edebiyatı
1014.-15. yüzyılda âşık edebiyatı
1116. yüzyılda âşık edebiyatı
1217. yüzyılda âşık edebiyatı
1318. yüzyılda âşık edebiyatı
1419.20.yüzyılda âşık edebiyatı
15Yarıyıl Sınavı
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım717
Uygulama/Pratik155
Problem Çözümü155
Tartışma155
Soru-Yanıt155
Alan Çalışması2510
Beyin Fırtınası155
Bireysel Çalışma155
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma2510
Okuma11010
Performans2510
Ev Ödevi2510
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
ÖÇ1111211551555354431
ÖÇ2111211551555354431
ÖÇ3111211551555354431
ÖÇ4111211551555354431
ÖÇ5111211551555354431
ÖÇ6111211551555354431

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek