Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Eski Türk Edebiyatı 2

Ders Kodu1902.020216
Yıl1
Dönem2
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Dr. Öğr. Üyesi Bülent ŞIĞVA
Kaynaklar
  • 1. Metin AKKUŞ , Klasik Türk Şiirinin Anlam Dünyası/Edebi Türler ve Tarzlar, Fenomen Yay., Erzurum, 2007. Metin AKKUŞ, ?Edebi Tür Teorileri ve Divan Edebiyatında Türlerin Tasnifi Problemi?, Osmanlı Edebiyatı Araştırmaları (Makaleler), Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Yay., Erzurum, 2000, s. 9-32. Metin AKKUŞ, ?Osmanlı Kültürünün Tanınmasında Edebi Türlerin Önemi?, Atatürk Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, S. 14, Erzurum, 2000, s.71-77. Mehmet AÇA,, vd., Başlangıçtan Günümüze Türk Edebiyatında Tür ve Şekil, Kriter Yay., İstanbul, 2009. Abdurrahman GÜZEL, Dini-Tasavvufi Türk Edebiyatı, Ankara, 2006. Mustafa İSEN, vd., ?Türler?, Eski Türk Edebiyatı El Kitabı, Grafiker Yay., Ankara, 2003. Cihan OKUYUCU, Klasik Dönem Osmanlı Nesri, Kriter Yay., İstanbul 2009.
Ders TanımıKlasik Türk edebiyatı metin tahlili çalışmalarının konu (tür) ve sunuş biçimleri üzerinde yoğunlaştırılarak Klasik edebiyat tür ve tarzlarının çağdaş edebi tür ve tarzlarla mukayesesi,klasik-çağdaş edebiyat ilişkilerinin ortaya koyularak örnek metinlerle değerlendirilmesi.
HedeflerKlasik Türk edebiyatı metin tahlili çalışmalarının konu (tür) ve sunuş biçimleri üzerinde yoğunlaştırılarak Klasik edebiyat tür ve tarzlarının çağdaş edebi tür ve tarzlarla mukayesesi,klasik-çağdaş edebiyat ilişkilerinin ortaya koyularak örnek metinlerle değerlendirilmesi.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlaryok
Öğrenme Çıktıları
1Edebi türü tanımlar
2Tarzın tarifini yapar
3Edebi bir türde yazılmış eser hakkında bilgi verir
4Mesleki terminolojiye hakim olur
5Farklı bir dönemde yazılmış bir eseri yorumlar.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Kaynakça, klasik şiirde tür-şekil-üslup ve ahenk problemleri, temel kavramlar, klasik şiir kümelerinin tasnif edilmesi.
2Tür ve tarzların kümelendirilmesi: Şekil ve muhtevaya göre yapılan tasnifler.
3Muamma ve lügaz tarzlarının tanımı ve örnek metinlerin incelenmesi.
4Doğa türleri: Bahariye, cemreviye, nevruziye türlerinin tanımı ve yorumu, örnek metin incelemeleri.
5Hazaniye ve şitaiye türleri hakkında bilgi ve örnek metinlerin incelenmesi.
6Sosyal yaşam, eğlence ve şehir/yerleşim türleri hakkında bilgilendirme.
7Surname ve sakiname türlerinin tanımı ve örnek metin incelemeleri. Ara Sınav
8Şehrengiz, beldename, biladiye türlerinin tanımı ve örnek metin incelemeleri.
9Ara sınav
10Dariye türünün tanımı ve örnek metin incelemeleri.
11Gazavatname türü.
12Fütüvvetname ve menakıbname türlerinin tanımı ve örnek metin incelemeleri.
13Dini türler ve tarzlar hakkında bilgi ve tasnif.
14Münacat ve nat türleri hakkında bilgi ve örnek metin incelemeleri.
15Yıl sonu sınavı
16
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14114
Soru-Yanıt14114
Bireysel Çalışma14456
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma144
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma155
Ev Ödevi14456
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
ÖÇ1544
ÖÇ2544
ÖÇ3554
ÖÇ4545
ÖÇ5554

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek