Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Türk Dili Tarihi

Ders Kodu1902.020214
Yıl1
Dönem2
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Cihat Üstün - Dr. Öğr. Üyesi Ebru SİLAHŞOR ÖZTÜRK
Kaynaklar
  • 1. Ali AKAR, TÜRK DİLİ TARİHİAHMET CAFEROĞLU, TÜRK DİLİ TARİHİA. V. GABAİN, ESKİ TÜRKÇENİN GRAMERİTALAT TEKİN / MEHMET ÖLMEZ, TÜRK DİLLERİ
Ders TanımıHarezm Türkçesiyle verilen eserler ve bu eserler üzerine çalışma yapan araştırıcılar. eserlerin fonetik ve morfolojik açıdan incelenmesi Çağatay Türkçesi dönemleri ve eserlerin fonetik ve morfolojik açıdan incelenmesiAli Şir Nevai, eserleri ve Çağatayca sözlüklerKıpçak Türkçesi dönemleri ve bu Türkçe ile verilen eserler; sözlükler, dini, askeri ve edebi eserler, eserlerin fonetik ve morfolojik açıdan incelenmesi.Batı Türkçesi (Oğuzca) dönemleri ve Selçuklu çağı döneminde verilen eserler, Beylikler dönemi edebi eserleri ve özellikleriEski Anadolu Türkçesinin gramer özellikleri, Osmanlı Türkçesi dönemi gramer ve sözlükleriModern Türkçe Çağında Türk Dili ile yapılan sözlük, gramer ve ağız çalışmaları; bilimsel yayınlar
HedeflerTürk Dili Tarihinin devirlerini Harezmceden günümüze kadar kadar olan evresinde verilen eserleri örneklerle tanıtmak, eserleri araştırma yeteneği kazandırmak. Bu bilgileri yerinde kullanabilmelerini sağlamak.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Türk Dilinin tarihi gelişimini kavrar.
2Tarihi Türk devletleri ile dil bağlantısını ilişkilendirir.
3 Türkçe metinlerin hangi lehçeye ait olduğunu kavrar.
4Metinlerin dil bilgisi açısından karşılaştırmasını yapabilir.
5Türk Lehçeleri üzerine yapılan çalışmaların farkına varır.
6Türk diline ait terimleri öğrenir.
7Tarih boyunca geçen Türk lehçelerini kronolojik sıraya koyar ve eserlerin dönemini tespit edebilir.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Harezm Türkçesiyle verilen eserler ve bu eserler üzerine çalışma yapan araştırıcılar.
2Harezm Türkçesiyle verilen eserlerin fonetik ve morfolojik açıdan incelenmesi
3Çağatay Türkçesi dönemleri ve eserleri
4Çağatay Türkçesiyle verilen eserlerin fonetik ve morfolojik açıdan incelenmesi
5Ali Şir Nevai, eserleri ve Çağatayca sözlükler
6Kıpçak Türkçesi dönemleri ve bu Türkçe ile verilen eserler; sözlükler, dini, askeri ve edebi eserler
7Kıpçak Türkçesiyle verilen eserlerin fonetik ve morfolojik açıdan incelenmesi
8Batı Türkçesi (Oğuzca) dönemleri ve Selçuklu çağı döneminde verilen eserler
9Selçuklu dönemi eserleri ve konuları
10Batı Türkçesi Beylikler dönemi edebi eserler ve özellikleri
11Eski Anadolu Türkçesinin gramer özellikleri ve örnek parça çalışmaları
12Osmanlı Türkçesi dönemi gramer kitapları ve sözlükleri
13Modern Türkçe Çağında Türk Dili ile ilgili çalışmalar
14Günümüz Türkiyesinde yapılan sözlük, gramer ve ağız çalışmaları; bilimsel yayınlar
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav30
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma70
Final/Bütünleme Sınavı30
Final Sınavı için Bireysel Çalışma70
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma7749
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma6742
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
ÖÇ155552554
ÖÇ255553453
ÖÇ355533345
ÖÇ455533335
ÖÇ555533444
ÖÇ6333225
ÖÇ75552325354

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek