Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Osmanlı Türkçesi 2

Ders Kodu1902.020212
Yıl1
Dönem2
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Prof. Dr. Selçuk Çıkla - Yrd. Doç. Dr. Hüsrev AKIN
Kaynaklar
  • 1. Hayati DEVELİ, Osmanlı Türkçesi Kılavuzu 1, Kesit Yayınları, İstanbul 2012. Şemseddin Sami, Kamus-i Türkî, İstanbul 1998. Ferit DEVELLİOĞLU, Osmanlıca Türkçe Ansiklopedik Sözlük, Ankara 2010. Metin UÇAR, Osmanlı Türkçesi Kolay Okuma Metinleri 1-2-3-4, Hayrat Neşriyat, Isparta 2014. Halit ATLI, Örnek Çözümlemelerle Osmanlıca Edebi Metinler ve Arşiv Belgeleri, Hayrat Neşriyat, Isparta 2014. Mesut HIZARCI, Osmanlıca Güzel Yazı Alıştırmaları, Altınbaşak Neşriyat, İstanbul 2014.
Ders TanımıOsmanlı Türkçesinde kullanılan Arap alfabesi, harflerin yazılış ve birleşme şekilleri, dil bilgisi ve imla kuralları, ekler ve köklerin yazılışı, matbu metinlerin okunup yazılması .
HedeflerBu dersin amacı, Harf inkılabı öncesine ait Arap harfli metinleri okuma-yazma ve yorumlayabilme becerisi kazandırmaktır.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Devlet Arşivlerinden faydalanılması sağlanabilir.
2Türkçe?nin doğru kullanımı sağlanabilir
3Türk Dili ve edebiyatı alanında araştırma ve çalışma için temel bilgi ve becerileri kazanır.
4Osmanlı Türkçesiyle yazılmış edebi metinleri okuma, yazma ve anlama bilgi ve becerisine sahip olur.
5Türk Dili ve edebiyatının etkilendiği din, düşünce ve sanat hareketlerini ve bunların izlerini tespit eder.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Tamamlayıcı imla kaideleri ve metin okuma
2Tamamlayıcı imla kaideleri ve metin okuma
3İsimden isim yapan bazı yapım eklerinin yazılışı ve metin tahlili
4İsimden fiil yapan bazı yapım eklerinin yazılışı ve metin tahlili
5Fiilden fiil yapan bazı yapım eklerinin yazılışı ve metin tahlili
6Fiilden isim yapan bazı yapım eklerinin yazılışı ve metin tahlili
7Arapça kelimelerin temel özellikleri ve metin tahlili
8Ara sınav
9Arapça kelimelerde masdarlar ve metin tahlili
10Arapça kelimelerde sülasi mücerred masdarlar ve metin tahlili
11Arapça kelimelerde sülasi mücerred masdarlar ve metin tahlili
12Arapça sülasi mücerred masdarların ism-i fâil yapısı ve metin tahlili
13Arapça sülasi mücerred masdarların ism-i mef?ûl yapısı ve metin tahlili
14Metin tahlili
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma339
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma339
Okuma14228
Ev Ödevi10220
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
ÖÇ14
ÖÇ2444
ÖÇ34
ÖÇ44
ÖÇ53

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek