Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Türk Dili / Şekil Bilgisi

Ders Kodu1902.020210
Yıl1
Dönem2
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Dr. Öğr. Üyesi Rabia Aksu
Kaynaklar
  • 1. Korkmaz, Zeynep, Türkiye Türkçesi Grameri Şekil Bilgisi, TDK Yayınları, Ankara, 2009. Banguoğlu, Tahsin, Türkçenin Grameri, Baha Matbaası, İstanbul, 1974. Ergin, Muharrem, Türk Dil Bilgisi, Minnetoğlu Yayınları, İstanbul, 1972. Aksan, Doğan, Her Yönüyle Dil, TDK Yayınları, Ankara, 2007
Ders TanımıTürkçenin Yapısal Özellikleri; şekil (morfem) şekil bilgisi, kök, gövde, taban, ek kavramlarının tanımları. Kökenlerine göre sözcük türleri, yerli sözcük, yabancı sözcük, köken bilgisi (etimoloji). Türkçede sözcük türetme yolları. Yapılarına göre sözcük türleri. Yalın sözcük, türemiş sözcük. bileşik sözcük. Türlerine göre sözcükler. Türlerine göre sözcükler. Ad, sıfat, fiil, zarf, zamir, bağlaç, edat, ünlem. Türkçenin ekleri, yapım ekleri, çekim ekleri, fiilimsi ekleri, çatı ekleri, ek fiil ekleri, sözcük vurgusu,
HedeflerTürkiye Türkçesinin Yapısal Özelliklerini Kavramak
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarMetinler Üzerinde analizler yapılacak
Öğrenme Çıktıları
1Türkiye Türkçesinin Yapı Özelliklerini tanır.
2Kök, gövde ve bütün ekleri kavrar.
3Eklerin ve köklerin tüm işlerini öğrenir.
4Kelime ve kelime türlerini kök gövde ilişkisini öğrenir.
5Sözcük türetme yollarını ve bileşik sözcük kavramını tanır.
6Şekil Bilgisi ile ilgili bütün literatürü bilmiş, ulaşma yollarını öğrenmiş ve onları kullanabilme kabiliyetini kazanır.
7Kelime vurgusunu bilir ve kullanır.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Türkçenin Yapı Özellikleri. Şekil Morfem
2Şekil Bilgisi. Kök Gövde Taban ve Ek Terimlerinin Tanımları.
3Kökenlerine Göre Sözcük Türleri: Yerli Sözcük, Yabancı Sözcük.
4Köken Bilgisi (Etimoloji)
5Türkçede Sözcük Türetme Yolları
6Yapıların Göre Sözcük Türleri: Yalın Sözcük, Türemiş Sözcük, Bileşik Sözcük.
7Türlerine Göre Sözcükler Ad, Sıfat, Fiil, Zarf, Zamir, Bağlaç.
8Edat, Ünlem.
9Türkçenin Ekleri: Yapım Ekleri Çekim Ekleri. Fiilimsi Ekleri, Çatı Ekleri, Ek Fiil Ekleri.
10Sözcük Vurgusu
11Sözcük vurgusu uygulama çalışmaları
12Sözcüklerin kök/gövde ve eklerini çözümleme uygulamaları
13Çözümleme Uygulamaları
14Çözümleme uygulamaları
15Şekil Bilgisi İle İlgili Literatür Taraması
16Şekil Bilgisi İle İlgili Literatür Taraması
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri0
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri100
Ara Sınav40
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Bütünleme Sınavı111
Derse Katılım14228
Soru-Yanıt14228
Beyin Fırtınası14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma224
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma224
Okuma224
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
ÖÇ1554353
ÖÇ2554353
ÖÇ3554353
ÖÇ4554453
ÖÇ5554453
ÖÇ6555553
ÖÇ7554453

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek