Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Tanzimat Edebiyatı 2 (Tanzimat Nesri)

Ders Kodu1902.020208
Yıl1
Dönem2
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Prof. Dr. Selçuk Çıkla
Kaynaklar
  • 1. Orhan Okay, Batılılaşma Devri Türk Edebiyatı. İnci Enginün, Yeni Türk Edebiyatı Tanzimat?tan Cumhuriyet?e. Kenan Akyüz, Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri. Namık Kemal, İntibah. Şinasi, Şair Evlenmesi. Recaizade Mahmud Ekrem, Araba Sevdası. Sami Paşazade Sezai, Sergüzeşt. Ahmet Midhat Efendi, Felatun Bey ile Rakım Efendi
Ders TanımıRoman ve öykü türünün Türk edebiyatındaki gelişim tarihi, Tanzimat sanatçılarının roman anlayışı, Tanzimat dönemi romanlarının temel özellikleri, sosyal hayatın Tanzimat romanına yansıması, Batı romanıın tesirleri, Tanzimat tiyatrosu hakkında genel bilgiler ve tiyatro eserlerinin tanıtılıp çözümlemesi, dönemin temsilcisi kabul edilen sanatçıların roman ve öykülerinden seçme metinlerin çözümlemelerinin yapılması.
HedeflerTanzimat?ın ilanından sonra gelişen Türk hikâye, roman ve tiyatrosunu incelemek. 1860'tan sonra Türk edebiyatında meydana gelen değişimi ve meydana çıkan yeni edebi türleri tanıtmak
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Tanzimat ve Servet-i Fünun dönemi hikâye roman ve tiyatrosunu çözümleyebilecek.
2Tanzimatve Servet-i Fünun dönemi Türk edebiyatının tarihi, siyasi, fikri yapısını bilecek.
3Tanzimat ve Servet-i Fünun dönemi Türk hikâye, roman ve tiyatrosunun temsilcilerini tanıyacak.
4Türk edebiyatının gelişimini tanıyacak.
5Bu bağlamda ileride kendileri de inceleme ve araştırma yapabilme noktasında donanımlı olacaklardır.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Tanzimat devri edebiyatında nesir türlerinin gelişimiRoman ve hikâye türlerinin debiyatta görünüşüilk tercüme ve telif eserleri
2 Namık Kemalin nesirleriİntibah romanının tahlil ve değerlendirilmesi
3. Samipaşazade Sezai Sergüzeşt Romanının tahlil ve değerlendirilmesi
4Rcaizade Mahmut Ekrem ve Araba Sevdası romanının tahlili ve değerlendirilmesi
5Tanzimat Romanın yapı anlatım ve içerik bakımından genel özellikleri avrupai hayat tarzının romandaki yansımalarıAra sınavı
6Servet-i Fünun Romanı. Tanzimattan Romanından Servet-i Fünun romanına geçiş Halit Ziya Uşaklıgil Mai ve Siyah romanı
7. Mai ve siyah romanıntahlil ve değerlendirilmesi
8Mai ve siyah romanında eski Yeni edebiyat /şiir anlayışlarının münakaşalarıHayal-Hakikat çatışmaları realist ve romantık hayat sahnelerinin değerlendirilmesi
9Aşk-ı Memnu romanının tahlil ve değerlendirilmesiYeni hayat şekillerinin görünüşlerigeleneksel ve modern hayat anlayışlarının karşılaştırılması
10. Kadın aşk ve aile anlayışlarının romanda görünüşleri çocuk ve gençlerin eğitim problemi
11Mehmet Raufun hikâye ve romancılığıEylül romanı ile gelen yenilik
12eylül romanın tahlilikonak hayatından yeni hayata geçişkadın aşk ve aile meselesinde yeni dikkat ve anlayışların tezahürü
13Mai ve Siyah Aşk-ı Memnu ve Eylül romanlarıdaKadın kahramanların karşılaştırılmasıErkek kahramanların KarşılaştırılmasıHayata bakışların değerlendirilmesi
14Tanzimattan II. Meşrutiyete Türk romanının gelişimi
15Final sınavı
16
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav155
Final Sınavı155
Derse Katılım14228
Soru-Yanıt14228
Bireysel Çalışma14456
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Ev Ödevi3618
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
ÖÇ14
ÖÇ24
ÖÇ33
ÖÇ44
ÖÇ54

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek