Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Türk Halk Edebiyatı 1

Ders Kodu1902.020117
Yıl1
Dönem1
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Yrd. Doç. Dr. Filiz KIrbaşoğlu
Kaynaklar
  • 1. Muhan Bali, Halk Edebiyatına Giriş, Derleme Metotları (Ders Notları), Erzurum, 1988. Saim SAKAOĞLU, Sahada Derleme Metotları, Erzurum 1988. Özkul ÇOBANOĞLU, Halkbilimi Kuramları ve Araştırma Yöntemleri Tarihine Giriş, Ankara 1999. Cem Dilçin, Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, TDK Yay. Ankara 1983. Ensar Aslan, Türk Halk Edebiyatı, Ankara, 2008. Hikmet Dizdaroğlu, Halk Şiirinde Türler, TDK Yay. Ankara, 1969. Abdülkadir İnan, Tarihte ve Bugün Şamanizm, TTK, Ankara 1972. Cemal Şener, Şamanizm, AD Yay. İstanbul, 1997
Ders TanımıHalkbiliminin tanımını, içeriği ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini; Halkbiliminde alan araştırması kavramı ve önemini, derlemenin ne olduğunu kavrar. Halk şiiriyle ilgili genel bilgileri, Anonim halk şiirini kavrar. Mani, türkü, ninni ile ilgili bilgileri öğrenir ve bunlarla ilgili örnekleri inceler. Şamanizmle ilgili inceleme yapar.
HedeflerHalk bilimi hakkında kısaca bilgi vermek, derleme yöntemlerini kavratmak. Türk halk şiirinin gelişmesi ve yayılması hakkında genel bilgileri kavratmak. Anonim halk şiiri hakkında bilgi vermek. Şamanizmi ve kültürümüzdeki izlerini öğrenmelerini sağlamak.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Öğrenciler halk ve halk bilimi kavramlarını tanımlar.
2Halk bilimi kuramlarını yorumlar.
3Alanda derleme yöntemlerini uygular.
4Türk halk şiirinin gelişmesi ve yayılması hakkında genel bilgileri kavrar.
5Halk şiiri nazım şekilleri ve türlerini kavrar
6Anonim halk şiiri hakkında bilgi sahibi olur. Bunlarla ilgili örnekleri inceler.
7Türk kültüründe Şamanizm ve onun etkileri, günümüze yansımaları hakkında bilgi sahibi olur.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Halkbiliminin tanımı, içeriği. Diğer bilim dallarıyla ilişkisi.
2Türk halkbiliminin belli başlı kaynakları, yayınlar, kuruluşlar.
3Derleme metotları, derleme konusundaki görüşler.
4Halk şiiri ile ilgili genel bilgiler. Gelişmesi, yayılması.
5Halk şiiri nazım şekilleri ve türleri.
6Anonim halk şiiri. Mani.
7Mani (Ara sınav)
8Türkü
9Türkü
10Türkü
11Ninni, Bilmece, Tekerleme
12Atasözü, Deyim
13Şamanizm
14Şamanizm
15Yarıyıl Sınavı
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım717
Problem Çözümü155
Tartışma155
Soru-Yanıt2510
Beyin Fırtınası2510
Bireysel Çalışma2510
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma2510
Okuma2510
Performans2510
Ev Ödevi2510
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
ÖÇ1111211554335555544
ÖÇ2111111554345555444
ÖÇ3111211553345555534
ÖÇ4112333545545555552
ÖÇ5111121545545545442
ÖÇ6111333555555555554
ÖÇ7112133553345555543

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek