Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Eski Türk Edebiyatı 1

Ders Kodu1902.020115
Yıl1
Dönem1
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Dr. Öğr. Üyesi Munise KOÇ
Kaynaklar
  • 1. Eski Türk Edebiyatına Giriş, Kollektif, Akçağ Yayınları, Ankara, 2012.İPEKTEN, Haluk, Eski Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Aruz, Dergah Yayınları, İstanbul, 1999.İZ, Fahir, Eski Türk Edebiyatında Nazım I, Akçağ Yayınları, Ankara, 1995.İZ, Fahir, Eski Türk Edebiyatında Nazım II, Akçağ Yayınları, Ankara, 1995.İZ, Fahir, Eski Türk Edebiyatında Nesir, Akçağ Yayınları, Ankara, 1996.MENGİ, Mine, Eski Türk Edebiyatı Tarihi, Akçağ Yayınları, Ankara, 2004.ŞENTÜRK, Ahmet Atilla, Eski Türk Edebiyatı Tarihi, Dergah Yayınları, 2004.
Ders TanımıEski Türk Edebiyatı'nda adlandırma sorunu, Eski Türk Edebiyatının kaynakları, tür ve şekil bilgisi.Aruz kalıplarının öğretilmesi, aruz uygulamaları, metin şerhi yöntemlerinin öğretilmesi.
HedeflerEski Türk şiirinde kullanılmış ölçü, uyak, nazım biçimleri, edebi sanatları ve nazım türlerini kavratmak.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Öğrenciler Klasik Türk edebiyatı sahası ürünlerinin şekil özelliklerini kavrar; metinleri şiir ölçüsü, kafiye sistemi ve edebî sanatlarıyla değerlendirir.
2Eski Türk edebiyatının tarihi gelişimine vakıf olur. Eski Türk edebiyatının beslendiği kaynakları öğrenir.
3Eski Türk edebiyatı alanındaki kavram ve teorileri bilimsel yöntemlerle değerlendirir.
4Mesleki terminolojiye hâkim olur.
5Eski Türk edebiyatı alanında araştırma ve çalışma için temel bilgi ve becerileri kazanır.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Eski Türk Edebiyatının Kısa Gelişim Tarihi ve Kapsadığı dönemler. Eski Türk şiirinin genel özellikleri: Adlandırma sorunu, dil özellikleri.
2Eski Türk edebiyatının kaynakları: Kur?an-ı Kerim, hadis, mitoloji, kısas-ı enbiya, tasavvuf ve bu kaynakların divan şiirindeki kullanımları.
3Nazım biçimi, nazım türü ve nazım birimi hakkında bilgi verilmesi.
4Aruz ve aruz uygulamaları hakkında bilgi verilmesi: İmale, zihaf, med, ulama.
5Nazım biçimleri: Beyitlerle kurulanlar: kaside, gazel, mesnevi hakkında bilgi verilmesi.
6Aruz bahirlerinden remel, recez ve hezec bahri
7Nazım biçimleri: Beyitlerle kurulanlar: müstezat, kıta ve nazm hakkında bilgi verilmesi. Münserih, muzari, müctes bahri.
8Ara sınav
9Nazım biçimleri: Bendlerle kurulanlar: Dört mısralı, beş mısralı, altı mısralı, yedi mısralı bentliler. Nazım biçimleri: Bendlerle kurulanlar: Sekiz mısralı, dokuz mısralı, on mısralı ve diğer mısralı nazım şekilleri.
10Seri, hafif, mütekarib, kamil bahri.
11Edebi sanatlar ve beyitler üzerinde edebi sanat bulma çalışması
12Aruz kalıplarıyla ilgili uygulamalar
13Edebi tür ve Klâsik Türk edebiyatındaki türler hakkında bilgi verilmesi.
14Klâsik Türk edebiyatındaki türler hakkında bilgi verilmesi ve aruz uygulamaları.
15Aruz kalıplarıyla ilgili uygulamalar.
16
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Seminer3618
Bireysel Çalışma14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma166
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma188
Ev Ödevi5420
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek