Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Türkolojiye Giriş

Ders Kodu1902.020113
Yıl1
Dönem1
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Cihat ÜSTÜN - Dr. Öğr. Üyesi Ebru SİLAHŞOR ÖZTÜRK
Kaynaklar
  • 1. Ali AKAR, TÜRK DİLİ TARİHİAHMET CAFEROĞLU, TÜRK DİLİ TARİHİ
  • A. V. GABAİN, ESKİ TÜRKÇENİN GRAMERİ
  • TALAT TEKİN/ MEHMET ÖLMEZ, TÜRK DİLLERİ
Ders TanımıTürkçe?nin Tarih Boyunca yazıldığı alfabeler (Köktürk, Soğd-Uygur, Mani, Brahmi, Nesturî, Çin, Peçenek, Tibet, hagas-pa, Arap, Ermeni, İbrani, Grek, Kuman Latin, Slav). Dilbilgilsinin Temel Kavramları. Resim yazılı ve Çivi Yazılı Diller. Abeceli Diller. Türkiye?de Türkçe?den önce konuşulan diller. Günümüz Türkiye?sinde Türkçeyle birlikte konuşulan diller (Abhazca, Arapça, Arnavutça, Boşnakça, Çerkezce, Çingenece, Ermenice, Gürcüce, İbranca, Lazca, Pomakça, Rumca, Süryanca, Kürtçe). Türkiye Türkçesi?nin bugünkü komşu dilleri (Ermenice, Gürcüce, Farsça, Kürtçe, Arapça, Yunanca, Bulgarca). Türkolojinin temel başvuru kaynakları. Sekiz yarıyılda kullanmakla sorumlu olunan yayınlar. Sekiz yarıyılda Türk Dili dersleri için okumakla sorumlu olunan yayınlar. İnternet kaynakları, internet kütüphaneleri. Kütüphanelerden yararlanma yolları. Kütüphane tasnif sistemleri. Yazma eser terimleri ve inceleme yöntemleri. Arap harfli hat (yazı) türleri. Dizin, bağlamlı dizin çalışmalarının tanıtımı. Türk Dili için Sözlükler ve Sözlüklerin tanıtımı.
HedeflerTürkoloji kavramını tüm yönleriyle tanıtmak, Türkoloji'de kullanılan işaret, simge ve terimleri kavratmak, Türk dilinin devirlerini ve niteliklerini kavratmak, Türklerin kullandıkları yazı sistemlerini öğretmek, Türkoloji bünyesinde verilmiş eserlerin tanıtımı ve içeriği hakkında bilgi vermek
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Türk Dilinin tarihi gelişimini kavrar
2Tarihi Türk devletleri ile dil bağlantısını ilişkilendirir.
3Türkçe metinlerin hangi lehçeye ait olduğunu kavrar.
4Metinlerin dilbilgisi açısından karşılaştırmasını yapabilir
5Türkiye Lehçeleri üzerine yapılan çalışmaların farkına varır.
6Türk diline ait terimleri öğrenir
7Tarih boyunca geçen Türk lehçelerini kronolojik sıraya koyar ve eserlerin dönemini tespit edebilir.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Yapılarına ve kaynaklarına göre diller
2Dünya dil aileleri
3Ural ve Altay dil aileleri
4Altay dilleri teorisi ve Altayistik
5Türk Dilinin dünya dilleri arasında yeri ve önemi
6Türkçenin tarihi dönemleri
7En Eski Türkçe Çağı ve Sümerceyle ilişkisi.
8İlk Türkçe Çağı ve Hunca kelimeler
9Eski Türkçe Çağı ve Tuna, İdil Bulgarcası
10Eski Türkçe Çağı Ve Köktürkçe
11Köktürkçe ve Uygurca metinler
12Köktürkçe ve Uygurca üzerine araştırma yapanlar
13Karahanlıca metinler ve özellikleri
14Köktürçe, Uygurca ve Karahanlıca eserlerdeki dillerin karşılaştırılması
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav30
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma70
Final/Bütünleme Sınavı30
Final Sınavı için Bireysel Çalışma70
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma7749
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma6742
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
ÖÇ155552554
ÖÇ255553453
ÖÇ355533345
ÖÇ455533335
ÖÇ555533444
ÖÇ6333225
ÖÇ75552325354

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek