Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Osmanlı Türkçesi 1

Ders Kodu1902.020111
Yıl1
Dönem1
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Prof. Dr. Selçuk ÇIKLA, Dr. Öğr. Üyesi Hüsrev AKIN
Kaynaklar
  • 1. Hüsrev AKIN, Osmanlı Türkçesi 1, Atılım Yayınevi, Bafra 2018. Şemseddin Sami, Kamus-i Türkî, İstanbul 1998. Ferit DEVELLİOĞLU, Osmanlıca Türkçe Ansiklopedik Sözlük, Ankara 2010.İsmail PARLATIR, Osmanlı Türkçesi Sözlüğü, Yargı Yayınevi, Ankara 2015. Metin UÇAR, Osmanlı Türkçesi Kolay Okuma Metinleri 1-2-3-4, Hayrat Neşriyat, Isparta 2014.Halit ATLI, Örnek Çözümlemelerle Osmanlıca Edebi Metinler ve Arşiv Belgeleri, Hayrat Neşriyat, Isparta 2014.Mesut HIZARCI, Osmanlıca Güzel Yazı Alıştırmaları, Altınbaşak Neşriyat, İstanbul 2014.
Ders TanımıOsmanlı Türkçesinde kullanılan Arap alfabesi, harflerin yazılış ve birleşme şekilleri, dil bilgisi ve imla kuralları, ekler ve köklerin yazılışı, matbu metinlerin okunup yazılması .
HedeflerBu dersin amacı, Harf inkılabı öncesine ait Arap harfli metinleri okuma-yazma ve yorumlayabilme becerisi kazandırmaktır.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Osmanlı Türkçesiyle yazılmış metinleri okuma ve anlama bilgi ve becerisine sahip olur.
2Osmanlı Türkçesinin yazım kurallarını öğrenir.
3Osmanlı Türkçesi ile yazmayı öğrenir.
4Türk Dili ve edebiyatı alanında araştırma ve çalışma için temel bilgi ve becerileri kazanır.
5Osmanlı Türkçesi lugatlarını kullanmayı öğrenir, kelime bilgisini geliştirir.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Harfleri tanıma
2Harflerin birleşme kuralları.
3Okutucu elif harfinin kuralları ve metin okuma
4Okutucu he harfinin kuralları ve metin okuma
5Okutucu vav harfinin kuralları ve metin okuma
6Okutucu ye harfinin kuralları ve metin okuma
7Türkçe kelimelerde kullanılmayan harfler ve metin okuma
8Ara sınav
9Türkçe kelimelerde kalın ve ince harflerin kullanım özellikleri ve metin okuma
10Sad ve sin harfleri ile tı ve te/dal harflerinin kullanım özellikleri ve metin okuma
11Zaman eklerinin yazımı ve metin okuma
12İsim çekim eklerinin yazımı ve metin okuma
13Tamamlayıcı imlâ kaideleri ve metin okuma
14Tamamlayıcı imlâ kaideleri ve metin okuma
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma339
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma339
Okuma14228
Ev Ödevi10220
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
ÖÇ1345331
ÖÇ215
ÖÇ315
ÖÇ42322
ÖÇ533431

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek