Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Tanzimat Edebiyatı 1 (Tanzimat Şiiri)

Ders Kodu1902.020107
Yıl1
Dönem1
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Dr. Öretim Üyesi A.Fikret Klıç
Kaynaklar
  • 1. Orhan Okay, Batılılaşma Devri Türk Edebiyatı. İnci Enginün, Yeni Türk Edebiyatı Tanzimat?tan Cumhuriyet?e. Şerif Aktaş, Yenileşme Dönemi Türk Şiiri ve Antolojisi. Kenan Akyüz, Batı Tesirinde Türk Şiir Antolojisi. Erdoğan Erbay, Eskiler ve Yenilerİsmail Parlatır, Şinasi. Namık Kemal, Bütün Şiirleri (Haz. Önder Göçgün). Recaizade Mahmud Ekrem?in Bütün Eserleri (Haz. İsmail Parlatır).Tevfk Fikret Rübab-ı Şikeste Cenab Şahabettin Btün Şiirleri'nden Seçmeler
Ders TanımıTanzimat ve Servet-i fünun döneminde ürünler veren Türk şairlerinin şiirlerini incelemek.
HedeflerTanzimat?ın ilanından sonra gelişen Türk şiirini Tanzimat Şiiri ve Servet-i Fünûn Şiiri dnemleri etrafında incelemek
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Tanzimat ve Servet-i Fünun dönemi şiirini çözümleyebilecek.
2Tanzimat ve Servet-i Fünun dönemi Türk Edebiyatının tarihi, siyasi, fikri yapısını bilecek.
3Tanzimat ve Servet-i Fünun dönemi Türk şiirinin temsilcilerini tanıyacak.
4Türk edebiyatının gelişimini tanıyacak.
5Bu bağlamda ileride kendileri de inceleme ve araştırma yapabilme noktasında donanımlı olacaklardır.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Tanzimat?ın ilanı. Tanzimat Femanı'nın tahlili
2Tanzimat dönemi sosyal ve ekonomik olaylar.
3Tanzimat?tan sonra gelişen fikir hareketleri.
4Şinasi?nin hayatı ve eserleri. Mustafa Reşit Paşa içi yazılan Kasideler
5Şinasi?nin şiirlerinden örnekler. Münacaat
6Ziya Paşa?nın hayatı ve eserleri. Tercii-i Bent
7Namık Kemal Hayatı ve eserleri Hürriyet Kasidesi
8Hürriyet Kasidesi
9Ara Sınavı
10Servet-i Fünun Şiiri Tevfik Fikret (Devir- Şahsiyet- Eser)
11Rübab-ı Şikeste den örnek şiirler
12Recaizade Mahmud Ekrem?in şiirlerinden örnekler.
13Abdülhak Hamid Tarhan?ın hayatı ve eserleri.Abdülhak Hamid Tarhan?ın şiirlerinden örnekler.
14Muallim Naci?nin hayatı ve şiirlerinden örnekler.
15Yıl sonu sınavı
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav122
Final Sınavı144
Tartışma5525
Soru-Yanıt14228
Seminer133
Makale Kritik Etme5420
Bireysel Çalışma14114
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Okuma14228
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
ÖÇ14
ÖÇ23
ÖÇ34
ÖÇ444
ÖÇ54

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek