Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Genel Fizik Lab I

Ders Kodu1206.020103
Yıl1
Dönem1
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Prof. Dr. Paşa YALÇIN, Prof. Dr. Recep POLAT
Kaynaklar
  • 1. Temel Fizik Laboratuari Uygulamaları I (Deney Föyü) Özmen, H. ve Yiğitm N. 2005
  • Teoriden uygulamaya Fen Bilgisi öğretiminde laboratuar kullanımı, Anı, Ankara
Ders TanımıEşit kollu terazinin kullanımı ve tartım metodlarının öğrenilmesi, Ölçü araçları kullanılarak ölçüm yapılması, Eğik düzlemden yararlanılarak teorik ve gerçek ivmenin hesaplanması, Spiral yaydan yararlanarak periyot ve frekans hesaplanması, Basit sarkaç kullanarak deneysel olarak serbest düşme ivmesinin hesaplanması, Lami teoremi ve uygulamaları, Momentumun korunumunun incelenmesi.
HedeflerGenel Fizik I dersinde görülen konulara uygun deneylerle öğrencilerin bilgilerini pekiştirmek, mekanik deneylerinin uygulamalı olarak gerçekleştirilmesidir.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Fizik laboratuarını tanır
2Eşit kollu terazi ve tartım metotlarını bilir.
3Eğik düzlemi tanır ve eğik düzlemde hareket eden cismin ivmesini bulur.
4Spiral bir yayın yay sabitini ölçebilir ve yaylı sarkacın periyodunun kütleye bağlılığını bulabilir.
5Basit sarkaç yardımı ile serbest düşme ivmesini deneysel olarak hesaplar
6Lami teoremini deneysel olarak ispatlar
7Esnek çarpışmalarda momentumun deneysel olarak korunduğunu ispatlar.
8
9
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Tanışma
2Fizik Laboratuarının tanıtılması,
3Laboratuar malzemelerinin tanıtılması,
4Eşit kollu terazinin kullanımı ve tartım metodlarının öğrenilmesi,
5Ölçü araçları kullanılarak ölçüm yapılması,
6Eğik düzlemden yararlanılarak teorik ve gerçek ivmenin hesaplanması,
7Spiral yaydan yararlanarak periyot ve frekans hesaplanması,
8Deneyler ile ilgili uygulama yapılması
9Ara sınav,
10Basit sarkaç kullanarak deneysel olarak serbest düşme ivmesinin hesaplanması,
11Lami teoremi ve uygulamaları,
12Momentumun korunumunun incelenmes,
13Deneyler ile ilgili uygulama yapılması,
14Telafi deneyleri,
15Telafi deneyleri,
16Dönem sonu sınavları
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav75
Rapor Hazırlama25
Final Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Laboratuvar14228
Problem Çözümü515
Takım/Grup Çalışması10110
Deney14114
Rapor Hazırlama14114
Laboratuvar Sınavı14114
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ35
ÖÇ4
ÖÇ5
ÖÇ64
ÖÇ74
ÖÇ8
ÖÇ9

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek