Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Öğretmenlik Uygulaması

Ders Kodu1200.000212
Yıl4
Dönem8
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Prof. Dr. Paşa YALÇIN, Pfor. Dr. Recep POLAT, Doç. Dr. Demet YİĞİT
Kaynaklar
  • 1. 1. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Uygulamaları Kitapçığı 2. Selçuk, Z. (2001). Okul Deneyimi ve Uygulama. Ankara: Nobel Yayıncılık. 3. Efe, R. (2001). Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması. Ankara: Anı Yayıncılık. 4. Doğan, A. (2009). Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması. Konya: Eğitim Kitabevi Yayınları. 5. 6, 7 ve 8. Sınıf Fen ve Teknoloji Öğretim Programı Kılavuz Kitabı. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. Ankara:2006. 6. Sands, M. Ve Özçelik, D.A. (1997). Okul Deneyimi. YÖK Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi. Ankara.
Ders TanımıHer hafta bir günlük plan hazırlama, hazırlanan planı uygulama, uygulamanın okuldaki öğretmen, öğretim elemanı ve uygulama öğrencisi tarafından değerlendirilmesi, değerlendirmeler doğrultusunda düzeltmelerin yapılması ve tekrar uygulama yapılması, portfolyo hazırlama.
HedeflerUygulama okulunda değişik sınıflarda öğretmenlik yaparak mesleğinin yeterliklerini ve kazanmış olduğu becerileri geliştirmektir. Okul ve sınıf yönetimini bilmek ve gözlemlemek, okul yönetimi ile ilgili veri toplamak, gerçek sınıf ortamında sınıf yönetimi, gerçek sınıf ortamında sınıf organizasyonu ve grup çalışması yaptırmak.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Öğretmenlik mesleğini uygulama yoluyla tanır.
2Günlük plan hazırlar ve uygular.
3Mesleği ile ilgili uygulama becerilerini geliştirir.
4Derse uygun yöntem, teknik ve stratejileri belirler ve kullanır.
5Derse uygun ölçme değerlendirme yaklaşımlarını belirler kullanır.
6Okulun işleyişini gözlemleyerek raporlaştırır.
7Mesleki iletişim becerilerini uygulamalar yoluyla geliştirir
8
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Dersin sunumu ve gerekli hazırlıkların nasıl yapılacağını tartışma,
2Hazırlanan dönem planında gerçekleştirilecek etkinliklerin haftalara göre dağılımının tartışılması,
3Uygulanan etkinliklerde kullanılan yöntem teknik ve stratejilerin, seçilen ölçme değerlendirme yaklaşımlarının ve sınıfta çıkabilecek olası diğer durumların tartışılması
4Uygulanan etkinliklerde kullanılan yöntem teknik ve stratejilerin, seçilen ölçme değerlendirme yaklaşımlarının ve sınıfta çıkabilecek olası diğer durumların tartışılması
5Uygulanan etkinliklerde kullanılan yöntem teknik ve stratejilerin, seçilen ölçme değerlendirme yaklaşımlarının ve sınıfta çıkabilecek olası diğer durumların tartışılması
6Uygulanan etkinliklerde kullanılan yöntem teknik ve stratejilerin, seçilen ölçme değerlendirme yaklaşımlarının ve sınıfta çıkabilecek olası diğer durumların tartışılması
7Uygulanan etkinliklerde kullanılan yöntem teknik ve stratejilerin, seçilen ölçme değerlendirme yaklaşımlarının ve sınıfta çıkabilecek olası diğer durumların tartışılması
8Uygulanan etkinliklerde kullanılan yöntem teknik ve stratejilerin, seçilen ölçme değerlendirme yaklaşımlarının ve sınıfta çıkabilecek olası diğer durumların tartışılması
9Ara sınav
10Uygulanan etkinliklerde kullanılan yöntem teknik ve stratejilerin, seçilen ölçme değerlendirme yaklaşımlarının ve sınıfta çıkabilecek olası diğer durumların tartışılması
11Uygulanan etkinliklerde kullanılan yöntem teknik ve stratejilerin, seçilen ölçme değerlendirme yaklaşımlarının ve sınıfta çıkabilecek olası diğer durumların tartışılması
12Uygulanan etkinliklerde kullanılan yöntem teknik ve stratejilerin, seçilen ölçme değerlendirme yaklaşımlarının ve sınıfta çıkabilecek olası diğer durumların tartışılması
13Uygulanan etkinliklerde kullanılan yöntem teknik ve stratejilerin, seçilen ölçme değerlendirme yaklaşımlarının ve sınıfta çıkabilecek olası diğer durumların tartışılması
14Uygulanan etkinliklerde kullanılan yöntem teknik ve stratejilerin, seçilen ölçme değerlendirme yaklaşımlarının ve sınıfta çıkabilecek olası diğer durumların tartışılması
15Dönem raporlarını hazırlama ve sunma,
16Final Sınavı: Hazırlanan dosyaların incelenmesi,
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Uygulama/Pratik50
Rapor Hazırlama25
Rapor Sunma25
Rapor Hazırlama50
Rapor Sunma50
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav155
Final Sınavı155
Derse Katılım14456
Uygulama/Pratik14684
Gözlem616
Beyin Fırtınası515
Rapor Hazırlama14228
Rapor Sunma14228
Seminer616
Rol Oynama / Dramatize Etme5210
Bireysel Çalışma14342
Ev Ödevi10110
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ13
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ44
ÖÇ5
ÖÇ62
ÖÇ7
ÖÇ85

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek