Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Fen Konularında Kavram Yanılgıları

Ders Kodu1206.030804.1
Yıl4
Dönem8
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Yrd. Doç. Dr. Özkan Yılmaz
Kaynaklar
  • 1. Öğretim üyesinin ders notları Tezler, makaleler ve internet kaynakları
Ders Tanımı Yanlış kavramanın tanımı, genel kaynakları, yanlış kavramaların varolduğu tespit edilen konu örneklerinin sunulması (örneğin: Maddenin halleri; maddenin tanecikli doğası; hal değişimi; elementler, bileşikler ve karışımlar arasındaki farklılıklar; fiziksel ve kimyasal değişim; asitler, bazlar ve nötralleşme, bitkiler, fotosentez, aynalar vb.) Yanlış kavramaların oluşmamasına ve varolanların da giderilmesine yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesi ve uygulanması.
HedeflerBu dersin amaçları ilköğretimde Fen Bilgisi öğretmeni olacak son öğretmen adaylarına öğrencilerin fen kavramlarını zihinlerinde nasıl oluşturdukları, nasıl öğrendikleri, kavram oluşturma süreçleri, doğru kavramı oluşturmak için gerekli koşulların neler olduğu, kavram yanılgıları, bu yanılgıları gidermek için kullanılan etkili kavram değişim yöntemleri, gelişim teorileri, kavram gelişim teorileri ve kavram değişim yöntemleri hakkında detay bilgi vermektir. Ayrıca, alan yazında bu konuda yapılmış güncel çalışmalara yurt içi ve yurt dışından örnekler verilerek temel bilgi ve beceriler kazandırılacaktır.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Temel kavram bilgisini öğrenme.
2Ortaöğretim öğrencilerindeki yaygın kavram yanılgılarını belirleme ve bunlara çözüm üretmeye yönelik etkinlik ve çalışmalar hazırlama.
3Kavram yanılgıları hakkında genel fikir sahibi olma ve zararlarını kavrayabilme.
4Kavram yanılgıları hakkında yazılmış örnek makaleleri okuyup anlama ve yorumlama becerisi kazanma.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Giriş -Dersin amacı, içeriği ve öğrencilerin sorumlulukları, ödevler ve dersin değerlendirme ölçütleri hakkında genel bilgilendirme.Çalışma grup listelerinin oluşturulması
2Kavram Nedir? Özellikleri, Kavramsal Değişim Nedir? Kavramsal Değişimi Oluşturan Öğrenme Seviyeleri
3Kavram Öğrenmenin Sınırlılıkları, Öğrenilecek Kavramla İlgili Ön Bilgiler Kavram Kargaşası Kavram Yanılgıları, Fen Bilgisinde En Yaygın Karşılaşılan Kavram Yanılgılarına Örnekler
4Fen Bilgisinde En Yaygın Karşılaşılan Kavram Yanılgıları ile İlgili Alan Yazından Makale Örneklerinin İncelenmesi
5Fen Bilgisinde En Yaygın Karşılaşılan Kavram Yanılgıları ile İlgili Alan Yazından Makale Örneklerinin İncelenmesi-II
6Kavram yanılgılarının tespiti ve cözüm önerilerileri: Uygulamalar -I
7Kavram yanılgılarının tespiti ve cözüm önerilerileri: Uygulamalar -II
8Ara sınav
9 Kavram yanılgılarının tespiti ve cözüm önerilerileri: Uygulamalar -III
10Kavram Değişim Yöntemlerinden Kavram Haritaları Kavram Haritası Nasıl Çizilir? Değerlendirilir?
11Kavram Haritası ile ilgili grup çalışması
12Kavramsal değişim metinleri
13Kavram karikatürü
14Uygulama ve etkinliklerin sınıf ortamında tartışılması ve değerlendirilmesi
15Final sınavı
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Uygulama/Pratik30
Soru-Yanıt30
Takım/Grup Çalışması40
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Final Sınavı111
Uygulama/Pratik111
Tartışma111
Takım/Grup Çalışması11313
Rapor Sunma188
Bireysel Çalışma13113
Okuma14342
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19
ÖÇ1
ÖÇ222
ÖÇ31
ÖÇ421

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek