Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Bitki ve Hayvan Sistematiği

Ders Kodu1206.030806.3
Yıl4
Dönem8
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • PROF.DR.DURMUŞ ALİ BAL
Kaynaklar
  • 1. Bal, D.A., (2011). Bitki ve Hayvan Sistematiği Ders Notları, Erzincan.
Ders TanımıTaksonomi ve Sistematik, omurgasız hayvanlar, omurgalı hayvanlar, tohumsuz bitkiler, açık tohumlular, monokotil bitkiler, dikotil bitkiler, biyolojik çeşitlilik ve koruma.
HedeflerBitki ve Hayvanların sistematiği ve tarihçesi; Dünyada ve Yurdumuzda yaşamakta olan önemli bitki ve hayvan türlerinin taksonomisi ile canlı yaşamının tanımlanması, Omurgasız ve Omurgalı hayvanların genel özellikleri ile aşağı ve yüksek bitkilere ilişkin tüm morfolojik konular, Biyolojik çeşitliliğin korunması.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Taksonomi ve Sistematiğin önemini kavrar, prensiplerini açıklayabilir
2Dünyamızın büyük bir bölümünü oluşturan bitki ve hayvanları sınıflandırabilir
3Canlıların genel özelliklerini ve ayırt edici özelliklerini söyleyebilir
4Biyolojik çeşitliliğin önemini far keder, koruma konularını tartışabilir
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Taksonomi ve Sistematik, Kategoriler, Türün isimlendirilmesi
2Süngerler, Diploblast Eumetazoa (Taraklılar).
3Triploblast Eumetazoa (Plathelminthes, Mollusca, Annelida).
4Triploblast Eumetazoa ( Crustacea, Chelicerata, Insecta).
5Deuterostomia, İlkel kordatlar, Balıklar
6Amphibia, Reptilia
7Aves, Mammalia.
8Arasınav
9Bitki sınıflandırmasının prensipleri
10Bitkiler aleminin genel özellikleri
11Likenler, Karayosunları, Ciğer otları,.
12Yapraklı kara yosunları, Mantarlar, Mantarların sınıflandırılması
13Eğreltiler Kibrit otları, At kuyrukları, Gerçek eğreltiler
14Açık tohumlu bitkiler
15Kapalı tohumlu bitkiler-Monokotiller ve Dikotiller
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri50
Ara Sınav100
Final Sınavı50
Proje Hazırlama50
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım15230
Alan Gezisi188
Proje Hazırlama11010
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma2510
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma5210
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma248
Okuma5315
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ111
ÖÇ2112
ÖÇ3112
ÖÇ411

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek