Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Fen Tek. Prog. Planlama

Ders Kodu1206.4305
Yıl2
Dönem4
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Doç. Dr. Ali SÜLÜN
Kaynaklar
  • 1. Çepni, S.,Cil, E. 2009. Yeni Fen ve Teknology Programlarını Tanıma Uygulama ve SBS ile İlşkilendirme, PegemA Yayıncılık, Ankara
Ders TanımıEğitim, Öğretim programının tanımı, program geliştirmenin ilkeleri, program geliştirmede temel yaklaşımlar, program geliştirme süreci, program geliştirmenin program düzenleme ile farkı, ilköğretim fen ve teknoloji öğretim programının gelişimi ve bileşenleri, fen öğretiminde planlama, ders programı, öğretim etkinliklerinin planlanması; ders, günlük ve ünitelendirilmiş yıllık planların incelenmesi ve hazırlanması, genel öğretim ilkeleri, yöntemleri ve teknikleri. Bu konuların günlük yaşamdan örneklerle zenginleştirilmesi ve 4-8. sınıflarda uygulanan Fen ve Teknoloji Öğretim Programın incelenmesi. İlgili ders kitaplarının incelenmesi.
HedeflerDersin amacı, öğretmen adaylarına fen bilgisi öğretim programının amaçlarının ilkelerinin kavratılarak İlköğretim Fen ve Teknoloji Programının gelişimi ve içeriği ile program temel alınarak Fen ve Teknoloji öğretimi uygulamalarının planlanması ve uygulanması hakkında gerekli bilgi ve becerileri kazanmalarını sağlamaktır.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Program geliştirmenin ilkelerini kavrama
2Program geliştirme yaklaşımlarını tanıma
3Fen ve Teknoloji öğretim programlarının hazırlanma süreçlerini kavrama
4Fen eğitiminde öğretim etkinliklerini planlayabilme
5Fen bilgisi öğretim programını program geliştirme ilkelerine göre değerlendirebilme
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Öğretim programının tanımı, program geliştirmenin ilkeleri
2Program geliştirmede temel yaklaşımlar
3Program geliştirme süreci
4Program geliştirmenin program düzenleme ile farkı
5İlköğretim fen ve teknoloji öğretim programının gelişimi ve bileşenleri
6Fen öğretiminde planlama, ders programı, öğretim etkinliklerinin planlanması
7Ders planların incelenmesi ve hazırlanması
8Günlük planların incelenmesi ve hazırlanması
9Ünitelendirilmiş yıllık planların incelenmesi ve hazırlanma
10Ders itaplarının incelenmesi
11Ders itaplarının incelenmesi
12Uygulama
13Uygulama
14Uygulama
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Bireysel Çalışma11010
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma5840
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma51050
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ1111
ÖÇ221
ÖÇ31
ÖÇ411
ÖÇ55

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek