Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Özel Öğretim Yöntemleri II

Ders Kodu1206.020705
Yıl4
Dönem7
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Yrd. Doç. Dr. Özkan YILMAZ
Kaynaklar
  • 1. Çepni, S. 2009. (Ed). Kuramdan Uygulamaya Fen ve Teknoloji Öğretimi, Pegema Yayıncılık, 7. Baskı, AnkaraKesercioğlu, T. ve Aydoğdu, M. 2005. (Ed). İlköğretimde Fen ve Teknoloji Öğretimi, Anı Yayıncılık, Ankara.Soylu,H. 2004. Fen Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar, Nobel Yayıncılık, Ankara.Topsakal, S. 2005. Fen ve Teknoloji öğretimi, Nobel Yayıncılık, Ankara.Karamustafaoğlu, O. ve Yaman, S. 2006. Fen Eğitiminde Özel Öğretim Yöntemleri I - II, Anı Yayıncılık, Ankara.Taşkın, Ö. ve Koray, Ö. 2006. (Ed). Fen ve Teknoloji Öğretimi, Lisans Yayıncılık, Ankara.Bahar, M. 2006. (Ed). Fen ve Teknoloji Öğretimi, Pegema yayıncılık, Ankara.Kesercioğlu, T. ve Aydoğdu, M. 2005. İlköğretimde Fen ve Teknoloji Öğretimi, Anı Yayıncılık, Ankara.
Ders TanımıMikro öğretim uygulamaları (4. -8. sınıflarda uygulanan Fen ve Teknoloji Öğretim Programından seçilecek konularda öğrencilerin, sınıfta plan hazırlayıp, ortam, araç-gereç ve materyalleri düzenleyerek ders sunmaları ve sunuların öğretmenlik bilgi ve becerileri yönünden değerlendirilmesi) .Fen ve teknoloji öğretiminde sıklıkla kullanılan strateji, yöntem ve teknikler,ölçme-değerlendirme yaklaşımları hakkında genel paylaşım,fen ve teknoloji ünite tasarımları öncesi kaynak tarama ve paylaşımı, öğretmen adaylarının fen ve teknoloji öğretim programından seçilmiş ünite sunumları
HedeflerÖzel öğretim yöntemleri- II dersi öğretmen adaylarının Fen ve Teknoloji Öğretimi derslerinde kullanabilecekleri çağdaş öğretim yöntem ve teknikleri konusunda bilgilendirilmesini sağlamak ve bu yöntem ve tekniklere uygun olarak geliştirdikleri öğretim materyallerini veya etkinliklerini örnek ders sunumlarıyla toplum önünde kullanabilmelerine olanak sağlamak amacını taşımaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Fenne yönelik bilgisayar destekli öğretim materyalleri geliştirebilme ve kullanabilme
2Özel öğretim yöntemlerini kullanarak örnek bir ders planlayabilme ve sunabilme
3Laboratuar yaklaşımlarını öğrenebilme ve kullanabilme
4Deney türlerini öğrenebilme ve kullanabilme
5Grafik materyalleri hazırlayıp ve kullanabilme
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Problem çözme ve proje yöntemlerinin fen ve teknoloji öğretiminde kullanımı, mikro öğretim uygulamaları
2Bilimsel süreç becerilerinin fen ve teknoloji öğretiminde kullanımı, mikro öğretim uygulamaları
3Fen ve teknoloji derslerinde tartışma, soru-cevap ve beyin fırtınası tekniklerinin kullanımı, mikro öğretim uygulamaları
4Fen ve teknoloji öğretiminde analoji, işbirlikli öğretim, drama ve rol oynamanın kullanımı, mikro öğretim uygulamaları
5Fen ve teknoloji öğretiminde laboratuarın yeri ve önemi, deney türleri, mikro öğretim uygulamaları
6Fen ve teknoloji öğretiminde kullanılan laboratuar yaklaşımları, mikro öğretim uygulamaları
7Laboratuarda uyulması gereken kurallar, güvenlik önlemleri ve kazalar, mikro öğretim uygulamaları
8Arasınav
9Ölçme ve değerlendirme kavramları, ölçme değerlendirmenin önemi, Fen ve teknoloji öğretiminde ölçme ve değerlendirme, mikro öğretim uygulamaları
10Ölçmede yapılan hatalar, ölçme türleri, değerlendirme türleri, mikro öğretim uygulamaları
11Ölçme araçlarının geliştirilmesi, geçerlik ve güvenirlik, Bloom taksonomisi, mikro öğretim uygulamaları
12Alternatif değerlendirme ve fen ve teknoloji öğretiminde kullanımı, mikro öğretim uygulamaları
13Fen ve teknoloji öğretiminde planlama, mikro öğretim uygulamaları
14Fen ve teknoloji öğretiminde bilgisayar kullanımı, mikro öğretim uygulamaları
15
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Proje Hazırlama40
Proje Sunma20
Bireysel Çalışma40
Final Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Final Sınavı111
Derse Katılım14456
Rapor Hazırlama155
Rapor Sunma133
Bireysel Çalışma155
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ15544545544
ÖÇ25545444544
ÖÇ34535445544
ÖÇ44555455444
ÖÇ53444534455

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek