Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Çevre Bilimi

Ders Kodu1200.000222
Yıl3
Dönem6
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Doç. Dr. Demet Yiğit
Kaynaklar
  • 1.
Ders TanımıÇevre kavramı İnsanlar ve çevre, bölgesel ve yarel çevre sorunları Biyolojik çeşitlilik ve Türkiyedeki durum: Flora ve Fauna. Türkiyedeki endemik hayvan ve bitki türleri, tehlike altındaki canlı türleri. Çevre ile ilgili kuruluşlar ve etkinlikleri, çevre eğitimi, sürdürülebilir kalkınma
HedeflerTemel ekolojik kavramları kavrama, doğada enerji akışını anlayabilme, ortak yaşam biçimlerini açıklayabilme, çevre kirlenmesinin nedenlerini ve koruma çabalarını açıklayabilme, sürdürülebilirbir dünya için neler yapılması gerektiğini açıklayabilme.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1çevre sorunlarının farkında olacak
2çevre sorunlarının çözümüne aktif katılabilecek
3çevre kirliliğine neden olan kaynakları bilecek ve önlemler önerebilecek
4
5
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Ekoloji biliminin tanımı, ekoloji biliminin konusu ve alt dalları, ekoloji biliminin diğer bilim dallarıyla ilişkisi
2 Ekoloji biliminin araştırma yöntemleri, çevre biliminin tanımı ve konusu.
3Ekolojide bazı temel kavramlar
4Çevresel faktörler
5Ekosistem ve populasyon
6Büyük ekosistemler ve yeryüzüne dağılışları
7Çevre sorunları
8Çevre sorunları
9ara sınav(proje)
10Çevre sorunlarına çözüm önerileri
11Çevre sorunlarına çözüm önerileri
12Çevre ile ilgili kuruluşlar ve anlaşmalar
13Türkiye'de çevre ile ilgili kuruluşlar
14Çevre eğitimi
15Türkiyede çevre eğitimi
16Dönem sınavı
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Takım/Grup Çalışması25
Proje Hazırlama25
Proje Sunma25
Performans25
Final Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Final Sınavı122
Derse Katılım12336
Takım/Grup Çalışması5525
Alan Gezisi166
Alan Çalışması166
Proje Hazırlama166
Proje Sunma133
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ15
ÖÇ25
ÖÇ35
ÖÇ4
ÖÇ5

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek