Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Genel Fizik Laboratuvarı III

Ders Kodu1206.020307
Yıl2
Dönem3
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Prof. Dr. Paşa YALÇIN
Kaynaklar
  • 1. 1. Fen ve Mühendislik için Fizik 1-2-3, Palme Yayıncılık, Raymond A. SERWAY, Robert J. Beichner, Çeviri Editörü: Kemal ÇOLAKOĞLU. 2. Genel Fizik Laboratuar III Deney Föyü. 3. İlköğretim Fen ve Teknoloji Ders Kitapları.
Ders TanımıKalorinin mekanik eşdeğeri, boyca genleşme katsayısının tayini ve katıların ısı iletkenliği, yansıma kanunları ve düzlem aynada görüntünün özellikleri, çukur ve tümsek aynada ışın çizimleri ve görüntünün özellikleri, ince ve kalın kenarlı merceklerde ışın çizimleri ve görüntü oluşumu, ışığın ortam değiştirirken izlediği yollar ve ışık prizması, çift yarıkta girişim, rezonans, su dalgalarının girişimi ve Doppler olayı, sesin yayılması, ses dalgalarının oluşumu ve yayılması, sesin soğurulması, sesin yansıması ve yankı oluşumu. 4. ? 8. sınıflarda uygulanan Fen ve Teknoloji Öğretim Programı ile ilişkili deneyler.
HedeflerGenel Fizik III dersinde anlatılan konuların deneylerle pekiştirilmesi ve konuların günlük yaşamdan örneklerle zenginleştirilmesi ve 4. ? 8. sınıflarda uygulanan Fen ve Teknoloji Öğretim Programı ile ilişkilendirilmesi.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Termodinamik, optik ve dalgalar ile ilgili doğa olaylarını tanımlamada kullanılan bilimsel modelleri tanımlar.
2Termodinamik, optik ve dalgalar ile ilgili modellerde kullanılacak fiziksel niceliklerin büyüklüğünü diğerleri ile kıyaslar.
3Termodinamik, optik ve dalgalar ile ilgili fiziksel nicelikleri hesaplamada kullanılacak hesaplama türlerini kullanarak problem çözer.
4Mekanik bilgilerinin teknolojiye yansımalarını açıklar.
5Termodinamik, optik ve dalgalar konularındaki sistematiği bütünsel olarak kavrar ve diğer disiplinlerle ilişkilendirme yaparak yorumlar.
6Elektro manyetik spektrumun bileşenlerini bilir ve teknolojik kullanım alanları ile ilişkilendirme yapabilir.
7Laboratuvar ölçümlerinden elde edilen verileri yorumlayabilir.
8
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Tanışma, işleyiş, gruplama, kaynaklar ve ölçme-değerlendirme hakkında bilgiler verilmesi.
2Kalorinin mekanik eşdeğeri,
3Boyca genleşme katsayısının tayini ve katıların ısı iletkenliği,
4Yansıma kanunları ve düzlem aynada görüntünün özellikleri,
5Çukur ve tümsek aynada ışın çizimleri ve görüntünün özellikleri,
6İnce ve kalın kenarlı merceklerde ışın çizimleri ve görüntü oluşumu,
7Işığın ortam değiştirirken izlediği yollar ve ışık prizması,
8Çift yarıkta girişim,
9Ara sınav
10Su dalgalarının girişimi, dalga leğeninde su dalgalarının yayılma hızının ölçülmesi ve doppler olayı,
11Sesin yayılması, ses dalgalarının oluşumu ve yayılması,
12Sesin soğurulması, rezonans, sesin yansıması ve yankı oluşumu.
13Taneciklerde kırılma ve bir ipte yayılan dalgalar
14Elektromanyetik Dalgalar ve LRC Devreleri ve Salınımlar
15Telafi deneyleri
16Dönem sonu sınavı
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav75
Rapor Hazırlama25
Final Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Laboratuvar14228
Rapor Hazırlama13226
Rapor Sunma13113
Bireysel Çalışma5210
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma5210
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma5210
Laboratuvar Ara Sınavı111
Laboratuvar Sınavı122
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ14
ÖÇ255
ÖÇ334
ÖÇ454
ÖÇ534
ÖÇ645
ÖÇ74
ÖÇ8

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek