Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Özel Öğretim Yöntemleri II

Ders Kodu1205.020608
Yıl3
Dönem6
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Öğr. Gör. Ayhan KOÇ
Kaynaklar
  • 1. Sami Şahin, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri için Özel Öğretim Yöntemleri I-II, Ankara: Pegem Akademi Eralp Altun, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri için Özel Öğretim Yöntemleri I-II, Pegem Akademi
Ders TanımıMikro Öğretim uygulamaları (Bilgisayar dersi Öğretim Programından seçilecek konularda öğrencilerin, sınıfta plan hazırlayıp, ortam, araç-gereç ve materyalleri düzenleyerek ders sunmaları ve sunuların öğretmenlik bilgi ve becerileri yönünden değerlendirilmesi). Alana özgü uygulamalar (uzaktan kontrol sistemleri, laboratuvar çalışmaları v.b.). Bilgisayar Laboratuvar ortamlarının incelenmesi ve değerlendirilmesi, bilgisayar eğitiminde ölçme ve değerlendirme: portfolyo uygulamaları, performans testleri, gözlem formları vb. Öğretmenlik yeterlikleri.
HedeflerAlana özgü, mikro öğretim uygulamaları gerçekleştirmek,
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Alana özgü, mikro öğretim uygulamaları gerçekleştirmek,
2Genel ve alana özgü öğretmen yeterliliklerini bilmek,
3Yenilik, teknoloji liderliği ve değişim konularında bilgi sahibi olmak ve planlama ve uygulama becerisi geliştirmek.
4Çevrimiçi problem çözme, proje yöntemi ve işbirlikli öğrenme yönetiminin özelliklerini ve nasıl uygulandığını açıklar.
5Bilişim etiği ve öğretimi konusunda duyarlı davranır.
6Genel ve Alana özgü mesleki gelişimin öneminin farında, bu konuda yapılabilecekler bilgi sahibi ve isteklidir.
7Seçilen bir yönteme uygun olarak çevrimiçi ve İnternete dayalı ortamlarda uygulanmak üzere bir öğrenme-öğretme ortamı planlar, uygular ve değerlendirir.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Bilişim etiği ve öğretimi
2Bilişim teknolojileri öğretmenliği mesleki gelişim
3Bilişim teknolojileri öğretmen yeterlilikleri
4Mikro öğretim
5Mikro öğretim uygulamaları
6Mikro öğretim uygulamaları
7Mikro öğretim uygulamaları
8Mikro öğretim uygulamaları
9Mikro öğretim uygulamaları
10Mikro öğretim uygulamaları
11Mikro öğretim uygulamaları
12Mikro öğretim uygulamaları
13Mikro öğretim uygulamaları
14Mikro öğretim uygulamaları
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav155
Final Sınavı155
Derse Katılım10220
Uygulama/Pratik10330
Rol Oynama / Dramatize Etme10440
Rapor10110
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ1111112
ÖÇ2311
ÖÇ315
ÖÇ4122
ÖÇ525
ÖÇ6
ÖÇ755

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek