Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Özel Öğretim Yöntemleri I

Ders Kodu1205.210505
Yıl3
Dönem5
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Öğr. Gör. Ayhan KOÇ
Kaynaklar
  • 1. Altun, E. (Ed.) (2009). Özel Öğretim yöntemleri I-II (Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümleri İçin), Ankara: Pegem Yay.Deryakulu, D. (2002). ?Yapıcı Öğrenme.?.A. Şimşek.(Ed.), Sınıfta Demokrasi. (ss. 53-77), Ankara: Eğitim Sen Yay.Eralp Altun, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri için Özel Öğretim Yöntemleri I-II, Pegem AkademiŞahin, S. (Ed.). (2010). Özel Öğretim yöntemleri I-II (Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümleri İçin), Ankara: Pegem Yay.Şimşek, A. (Ed.) (2006).İçerik Türlerine Dayalı Öğretim. Ankara: Nobel yay.Şimşek, A. (2009). Öğretim Tasarımı. Ankara: Nobel Yay. Bilişim Teknolojileri Ders Programı.MEB. (2008). Bilişim Teknolojileri Öğretmen Kılavuz Kitapları .
Ders TanımıAlana özgü temel kavramlar ve bu kavramların alan öğretimiyle ilişkisi, alanının başta Anayasa ve Milli Eğitim Temel Yasası olmak üzere yasal dayanakları, alan öğretiminin genel amaçları, kullanılan yöntem, teknik, araç-gereç ve materyaller. İlgili Öğretim Programının incelenmesi(amaç, kazanım, tema, ünite, etkinlik, v.b.). Ders, öğretmen ve öğrenci çalışma kitabı örneklerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi.
HedeflerBu dersin amacı, alanına özgü öğretmenlik uygulamalarını değerlendirebilmek ve mevcut sorunları ortadan kaldırmaya yönelik yeni öğrenme-öğretme süreçleri tasarlamaktır.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Alanla ilgili temel kavramları bilmek
2Alana ait öğretim programını bilmek
3Genel ve alana özgü mevzuatı (atama, görev ve çalışma esasları vb.) bilmek,
4Alana özgü, öğretim materyallerini bilmek ve tasarlamak,
5Alana özgü, öğretim yöntemlerini bilmek ve planlamak,
6Alana özgü, ölçme ve değerlendirme süreç ve araçlarını bilmek ve tasarlamak
7Alana özgü, öğrenci özelliklerini bilmek ve bunlara uygun tutum geliştirmek,
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Özel Öğretim Yöntemleri Dersleri Amaç ve Kapsamı
2Alanla İlgili Temel Kavramlar
3Bilişim Teknolojileri Öğretimi Mevzuatı
4Bilişim Teknolojileri Öğretiminde Öğrenci Özellikleri
5Bilişim Teknolojileri Öğretim Programı
6Bilişim Teknolojileri Öğretim Programı
7Bilişim Teknolojileri Öğretim Yöntemleri
8Öğretimde Yeni Yaklaşımlar ve Bilişim Teknolojileri Öğretimi
9Web 2.0 ve Bilişim Teknolojileri Öğretimi
10Bilişim Teknolojileri Öğretiminde Materyal Kullanımı
11Bilişim Teknolojileri Öğrenme Ortamları
12Bilişim Teknolojilerinde Ölçme ve Değerlendirme
13Öğrenci Çalışmalarının Sunumu
14Öğrenci Çalışmalarının Sunumu
15
16
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav73
Proje Hazırlama27
Final/Bütünleme Sınavı66
Proje Sunma34
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav155
Final Sınavı155
Derse Katılım7321
Tartışma5420
Soru-Yanıt717
Takım/Grup Çalışması12020
Beyin Fırtınası11010
Rol Oynama / Dramatize Etme11010
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Rapor12525
Ev Ödevi11010
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ1
ÖÇ2411115
ÖÇ314
ÖÇ4113
ÖÇ5113
ÖÇ613
ÖÇ713

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek