Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Eğitimde İnternet Uygulamaları

Ders Kodu1205.230301.1
Yıl2
Dönem3
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Yrd. Doç. Dr. Recep ÖZ
Kaynaklar
  • 1. (1)Web Tasarım Rehberi 2015 Kodlab(2) Web Content Management 2016 O'Reilly Media
Ders TanımıÇevrim-içi öğrenme için eğitsel kuramların temelleri, çevrim-içi öğrenmenin kuramı, çevrim-içi derslerin geliştirilmesi, öğrenme nesneleri, LMS, IMS öğrenme tasarımı, Joomla,Moodle ve çevrim-içi öğrencilerin desteklenmesi.
Hedeflerİçerik Yönetim Sistemleri(IYS )ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmak.Ders Gliştime ortamları hakkında bilgi ve deneyim kazandırmak.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1İnternet ilgili temel kavramları tanımlar.
2HTML, Asp.Net ve PHP kavramları arasında ilişki kurar
3Web Uygulamalarını kurar ve kullanır.
4Standart uygulamalrın kullanım şekillerini açıklar.
5Çeşitli programlama dillerinde web sayfaları tasarlar.
6Uygulamalar ile ilgili öğrendiği bilgi ve becerileri öğrencilerine aktarır.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1HTML Giriş
2HTML tagları
3HTML web sayfası tasarımı
4Dreamweaver tanıtımı
5Dreamweaver sayfa tasarım
6Asp.Net ortamı tanıtımı
7Asp.Net veritabanı ilişkileri
8Asp.net uygulamaları
9PHP uygulamaları
10PHP Veritabanı işlemleri
11İçerik Yönetim Sistemleri (IYS) hakkında genel bilgiler
12IYS kurulumu yapısı
13Joomla ve Moodle
14Joomla uygulaması
15Moodle uygulaması
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav60
Quiz20
Ev Ödevi20
Final/Bütünleme Sınavı60
Proje Hazırlama30
Proje Sunma10
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Quiz212
Tartışma10110
Proje Hazırlama11010
Proje Sunma10220
Bireysel Çalışma10110
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma4520
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Ev Ödevi414
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ15
ÖÇ25
ÖÇ35
ÖÇ45
ÖÇ55
ÖÇ654

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek