Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Sağlık Spor ve Kültür

Ders Kodu1205.220801.2
Yıl4
Dönem8
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Yrd. Doç. Dr. Yakup KOÇ
Kaynaklar
  • 1. Aracı, Hikmet. Yapılandırmacı Yaklaşımla Beden Eğitimi ve Spor Etkinlikleri, Nobel Yayın Dağıtım, 2007. İnan, Mehmet. 3-9 Yaş Çocuklar İçin Hareket Eğitimi Öğretmen El Kitabı, Morpa Yayınları, 2003. Kasap ve Diğerleri. Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim, TMOK Yayınları, 2005. Kirchner, Gleen. Phsical Education for Elementary School Children, Wm. C. Brown Publishers Dubupue, Iowa 1989. Topkaya, İsmail. Beden Eğitimi ve Spor Öğretiminin Eğitsel Temelleri, Nobel Yayın Doğatım, Ankara 2004.
Ders Tanımı
HedeflerBireyin gelişim sürecinde, psiko-motor gelişimin önemi ile günlük yaşantımızda hareket ve hareketlerin önemini kavratmak, beden eğitimi ve sporun sağlığa yararlarını kavrayarak serbest zamanlarını spor faaliyetleri ile değerlendirmeye istekli kılmak, işbirliği içinde çalışma ve birlikte davranma alışkanlığı kazandırmak, oyunla öğrenmenin önemini kavratmak ve öğretmen olarak oyunla öğrenmenin getirdiği avantajlardan faydalanmasını sağlamak
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Spor kültürü ile ilgili kazanımların, diğer derslerle nasıl entegre edileceğini öğrenir.
2Oyun, hareket ve spor kavramlarını bilir ve bunun çocuklar için hangi düzeyde ele alınması gerektiğini kavrar.
3Beden Eğitimi ve Spor Kültürü yoluyla, işbirliği içinde çalışma, birlikte davranma alışkanlığı kazanmanın önemini bilir.
4Beden eğitimi ve sporun sağlığa yararlarını bilir ve serbest zamanlarını spor faaliyetleriyle değerlendirmeye istekli olur.
5Psikomotor gelişim hakkında bilgi sahibi olur.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1İnsan gelişiminde beden eğitimin rolü, ilköğretim (1-5) çağı çocuklarının motor gelişim özellikleri, sağlıklı yaşam için egzersizler hakkında gelen bilgi. Beden eğitimi ders araç-gereç ve malzemeleri, özellikleri.
2Beden eğitimi derslerinde düzenler, yürüyüşler, dönüşler, sıralanmalar.
3Hareket bilgi ve becerileri (Temel Hareket Bilgi ve Becerileri)
4Hareket bilgi ve becerileri (Temel Hareket Bilgi ve Becerileri)
5Hareket bilgi ve becerileri (Temel Hareket Bilgi ve Becerileri)
6Hareket bilgi ve becerileri (Temel Hareket Bilgi ve Becerileri)
7Hareket bilgi ve becerileri (Temel Hareket Bilgi ve Becerileri)
8Etkin katılım ve sağlıklı yaşam (Düzenli Fiziksel etkinlikler, Atatürk ve Ulusal Bayramlar)
9Hareket ve spor (Hareket sistemi, hareket gelişimi,hareketin insan yaşamındaki yeri, spor kavramları,hareket ve spor ortamları)
10Spor ve Sağlık (spor ve vücudumuz, spor ve mutluluk,spor türleri ve sağlık, sporda sağlığı koruma, spor yaparken alınacak önlemler, sporda yaralanma ve sakatlanma)
11Spor ve Sosyal hayat (spor kuralları, spor ve arkadaşlık, sporda başarılı omla, sportmenlik, sportmence davranış, sporda yasadışı rekabet)
12Spor ve Yaşam (sporun yaşamımızdaki yeri, kültürel farklılıklar ve spor, spor ve barış, çevre ve spor, doğal yaşam, sportif çevre)
13Ülkemiz ve Spor (Türk tarihinde spor, orta asya Türkleri, anadolu Türkleri, günümüzde Türk sporu, şampiyon sporcularımız), Olimpiyatlar (Antik Oyunlar, Modern Olimpiyatlar, olimpiyat halkaları ve bayrağı,olimpiyat marşı, olimpiyatlarda maskotlar,olimpiyat açılış ve kapanış törenleri, olimpiyat madalyası, kış olimpiyatları, engelliler olimpiyatı, olimpiyatlar ve uluslar arası ilişkiler, olimpiyat kenti)
14Serbest çalışma
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav60
Derse Katılım20
Uygulama/Pratik20
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım9545
Uygulama/Pratik9872
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ15554435333
ÖÇ25533322
ÖÇ355522222
ÖÇ455444444
ÖÇ55554343444

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek