Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Sistem Analizi ve Tasarımı

Ders Kodu1205.030401.2
Yıl2
Dönem4
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Dr. Öğr. Üyesi Recep ÖZ
Kaynaklar
  • 1. Ders notları, Sistem Analizi ve Tasarımı(Prof.Dr.Oya KALIPSIZ)
Ders TanımıSistem analizi çerçevesinde iş dünyasının gerektirdiği şekilde veri tabanı uygulamalarından, karar alma tekniklerine, kuyruk iş modellerinden, tahmin yöntemlerine kadar inceleme sahası söz konusudur.
Hedeflerİlk olarak, karar alma teknikleri sayesinde sorunlara yaklaşım, firma düzeyinde ihtiyaç duyulabilecek tahmin yöntemleri ve veri tabanı uygulamalarını öğrenci öğretmek
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Yapısal sistem analizi ve tekniklerini tanımlayabilmek
2Yapısal sistem tekniklerini kullanabilmek
3Sistem tasarım tekniklerini uygulamalı kullanabimek.
4Sistem analizi ve karar verme methodları kavramlarını bilme
5Veri modelleme ve analizini yapabilme
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Sistem Analizi ve Tasarım Tekniklerine giriş
2Geleneksel geliştirme süreçlerinde dairesel döngü modellerin aşamaları
3Yapısal sistem analizi ve tasım metodolojilerinin aşamaları, Durum tespiti ve bilgiye ulaşım yöntemleri
4Analiz esnasında kullanılacak terimler ve kavramlar. Proje planlamasının farklı yüzleri
5Sistem kurulumu, bakımı ve devamlılığı için gerekli olan kural dizeleri. Geçiş ve devralmada geçerli konular
6Yapısal Sistem Analizi Teknikleri
7Veri yapıları tanımlamsında kullanılan teknikler ve terimler
8Sistem Analizi ve tasarımı için gerekli olan standart dökümantasyon ve içerikleri
9Sistem Tasarım Teknikleri
10Veri tipleri, Mantıksal veriler ve İşlem tasarım teknikleri
11Veri Modelleme
12VeriTabanı örneklerinin incelenmesi
13 Fiziksel gerçek veri ve süreç tasatım teknikleri
14Veri tabanı yapılarındaki Varlık tanımları, anahtarlar ve ilişkiler
15Veri ilişki tasarımları ve örnekleri ile çizimleri
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav70
Quiz30
Final/Bütünleme Sınavı60
Proje Hazırlama30
Proje Sunma10
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım15345
Bireysel Çalışma15345
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma5210
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma122
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma155
Ev Ödevi5210
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ15
ÖÇ25
ÖÇ35
ÖÇ44
ÖÇ55

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek