Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Öğretmenlik Uygulaması

Ders Kodu1200.000212
Yıl4
Dönem8
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Öğr. Gör. Önder YILDIRIM
Kaynaklar
  • 1. Güneş ve Diğerleri(2006) Okul Deneyimi Anı Yayıncılık Ankara Fakülte ? Okul İşbirliği (1998), YÖK/Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi. Ankara.
Ders TanımıDönem içeriğinin tanıtılması Her hafta hazırlanan plan ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama Yapılan uygulamanın okuldaki öğretmen, öğretim elemanı tarafından değerlendirilmesi sonucu eksiklerini tespit edilmesi ve düzeltmelerin yapılması Düzeltmelerin yapılması ve tekrar uygulama yapılması Dönemin ve uygulama raporlarının değerlendirilmesi
HedeflerBu dersin amacı sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik ile ilgili kazanmış oldukları bilgi ve becerileri uygulama okullarında bizzat eğitim öğretim faaliyetlerine katılarak deneyim elde etmelerini sağlamak, böylece öğretmenlik bilgi ve becerilerini geliştirmektir.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Uygulama okulunda değişik sınıflarda öğretmenlik yaparak mesleğinin yeterliklerini geliştirebilme
2Kendi alanının ders programını anlayabilme, ders kitaplarını değerlendirebilme, ölçme ve değerlendirme yapabilme
3Öğretmenlik uygulaması sırasında kazanmış olduğu deneyimleri arkadaşları ve uygulama öğretim elemanı ile paylaşarak kendisini bu yönde geliştirebilme
4Sınıf içinde sınıf yönetimi, öğretimin planlanması ve uygulanması konusunda yeterliklerini geliştirebilme
5
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Dönem içeriğinin tanıtılması
2Her hafta hazırlanan plan ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama
3Her hafta hazırlanan plan ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama
4Her hafta hazırlanan plan ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama
5Her hafta hazırlanan plan ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama
6Her hafta hazırlanan plan ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama
7Her hafta hazırlanan plan ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama
8Her hafta hazırlanan plan ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama
9Yapılan uygulamanın okuldaki öğretmen, öğretim elemanı tarafından değerlendirilmesi sonucu eksiklerini tespit edilmesi ve düzeltmelerin yapılması
10Yapılan uygulamanın okuldaki öğretmen, öğretim elemanı tarafından değerlendirilmesi sonucu eksiklerini tespit edilmesi ve düzeltmelerin yapılması
11Yapılan uygulamanın okuldaki öğretmen, öğretim elemanı tarafından değerlendirilmesi sonucu eksiklerini tespit edilmesi ve düzeltmelerin yapılması
12Düzeltmelerin yapılması ve tekrar uygulama yapılması
13Düzeltmelerin yapılması ve tekrar uygulama yapılması
14Düzeltmelerin yapılması ve tekrar uygulama yapılması
15
16
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav20
Derse Katılım10
Rapor Hazırlama10
Final/Bütünleme Sınavı60
Rapor Hazırlama40
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Bütünleme Sınavı122
Derse Katılım14684
Uygulama/Pratik14684
Rapor Hazırlama14040
Performans14684
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ15555555555
ÖÇ25444323333
ÖÇ34444555554
ÖÇ42244553334
ÖÇ55543222445

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek