Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Proje Geliştirme ve Yönetimi II

Ders Kodu1205.020801
Yıl4
Dönem8
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Dr. Öğr. Üyesi Esra TELLİ
Kaynaklar
  • 1. Cleland, David I. (1988). Project management handbook.New York: Van Nostrand Reinhold.Dean, Burton Victor (1985). Project management methods and studies. North-Holland
  • Sole DistributoKolektif (2010). 365 Gün 549 Proje. İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti/ Sanat Dizisi. İstanbulLuecke, R. (2009). Proje Yönetimi. Çev. Ümit Şensoy. İş Bankası Kültür Yayınları/ İş Dünyası, İstanbul.Newton, R. (2010). Adım Adım Proje Yönetimi (Başarılı bir Proje Nasıl Planlanır ve Yönetilir). Çev. İlker Gülfidan Otimist Yayınları/ İş-Yönetim Dizisi. İstanbul.PMI Standards Committee. (1996).A guide to the project management body of knowledge. USA.
Ders TanımıPlanlanan projenin ürüne dönüştürülmesi, proje deneme uygulamasını ve hata analizini, hata analizi verilerine dayalı olarak iyileştirici çalışmaların gerçekleştirilmesi, projenin uygulamaya konması ve yaygınlaştırılması için gerekli kılavuzların, raporların hazırlanması. Proje tanıtımının gerçekleştirilmesi.
HedeflerProblemleri eleştirel ve analitik yaklaşımlarla analiz ederek; bunların çözümüne dönük stratejik ve planlı süreçler tasarlayıp, gerçekleştirebilme.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Planladığı projeyi geliştirip, ürüne dönüştürebilme.
2Deneme uygulamasını ve hata analizini yapabilme.
3Hata analizi verilerine dayalı olarak iyileştirici çalışmaları gerçekleştirebilme.
4Projesini yaygınlaştırabilmek için gerekli paylaşım ve tanıtımı gerçekleştirebilme.
5Proje süresince karşılaşılan sorunların çözümünde, bireysel ya da ekip üyesi olarak, sorumluluk bilinciyle hareket etmede kararlılık.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Proje planının ve tasarısının incelenmesi
2Öngörülen ürün için çalışmanın başlatılması; öykü kartlarının, senaryoların hazırlanması
3Öngörülen ürün için çalışmanın başlatılması; öykü kartlarının, senaryoların hazırlanması
4Öykü kartları ya da senaryolara gore ekipmanların temini ve ürün geliştirmeye başlanma
5Ürün geliştirme süreci
6Ara sınav
7Ürün geliştirme süreci
8Ürün geliştirme süreci
9Hata analizi için gerekli planlamanın yapılması, araçların geliştirilmesi
10Deneme uygulaması ve hata analizi
11Deneme uygulaması ve hata analizi sonuçlarının değerlendirilmesi; iyileştirici çalışmaların planlanması
12Projede gerekli değişikliklerin yapılması
13Projenin özelliklerinin ve uygulanma koşullarını içeren tanıtım raporunun hazırlanması - Projenin ilgili kişilerle paylaşılması
14Projenin ilgili kişilerle paylaşılması
15Proje Sergisinin Düzenlenmesi
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Rapor Sunma100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Rapor Sunma1100100
Proje Sunma15050
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ14555555545
ÖÇ23554334435
ÖÇ32554324435
ÖÇ42554324535
ÖÇ53553334545

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek