Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Okul Deneyimi

Ders Kodu1200.000115
Yıl4
Dönem7
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
Kaynaklar
  • 1. Johnson, E. K. (2000). Teacher Education. Washington: TESOL Publications Wajnryb, R. (1992). Classroomobservation tasks. London: CUP YÖK - MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI STAJ OKUL DENEYİMİ VE ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI EL KİTABI
Ders Tanımıers tanıtımı ve organizasyon Gözlem 2 Staj okulunun genel özelliklerinin ve yönetim örgüsünün tartışılması Gözlem 3 Staj ve 'Öğrenci' olgusu Gözlem 4 Staj ve 'öğrenci' olgusu Gözlem 5 Staj ve dil/yabancı dil olgusu Gözlem ve mini-ders uygulaması 6 Staj ve öğrenme olgusu Gözlem ve mini-ders uygulaması 7 Staj ve ders olgusu Gözlem ve mini-ders uygulaması 8 Staj ve ders olgusu Gözlem ve mini-ders uygulaması 9 Staj ve öğretme becerileri ve stratejileri olgusu Mini ders uygulaması 10 Staj ve sınıf yönetimi olgusu Mini ders uygulaması 11 Staj ve sınıf yönetimi olgusu Mini ders uygulaması 12 Staj ve materyal/kaynak olgusu Mini ders uygulaması 13 Staj ve materyal/kaynak olgusu Mini ders uygulaması 14 Genel Değerlendirme Mini ders uygulaması
HedeflerÖğretmen adaylarının fakültedeki derste öğrendikleri kuramsal ve uygulama bilgilerini öğrenip, anlayıp, özümseyip, bu bilgileri uygulama okulunda izlediği İngilizce dersleriyle özdeşleştirebilmesi ve izlediği derslerdeki uygulamaları bu bilgiler ışığında değerlendirip sentezlemesi.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1öğretmen adayları stajla ilgili tüm kavram, terminoloji ve kuramları öğrenebilme, anlayabilme ve özümseyebilme.
2öğretmen adayları öğrendikleri kavram, terminoloji ve kuramları hem fakültedeki derste hem de staj okulunda izledikleri derslerdeki uygulamalarla karşılaştırarak anlamlı hale getirebilme.
3öğretmen adayları öğrendikleri kavram, terminoloji ve kuramları hem fakültedeki derste hem de staj okulunda izledikleri derslerdeki uygulamalarla sentezleyebilme
4öğretmen adayları öğrendikleri kavram, terminoloji ve kuramları hem fakültedeki derste hem de staj okulunda izledikleri derslerdeki uygulamalarla sentezleyebilme.
5öğretmen adayları dönem boyunca fakültedeki derste yaptıkları kuramsal ve uygulama çalışmaları staj okulunda gözlem yaparak uygulayabilme
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Ders tanıtımı ve organizasyon
2Staj okulunun genel özelliklerinin ve yönetim örgüsünün tartışılması
3Staj ve 'Öğrenci' olgusu
4Staj ve 'Öğrenci' olgusu
5Staj ve dil/yabancı dil olgusu
6 Staj ve öğrenme olgusu
7Staj ve ders olgusu
8Staj ve ders olgusu
9Staj ve öğretme becerileri ve stratejileri olgusu
10 Staj ve sınıf yönetimi olgusu
11 Staj ve sınıf yönetimi olgusu
12Staj ve materyal/kaynak olgusu
13Staj ve materyal/kaynak olgusu
14Genel Değerlendirme
15
16
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Uygulama/Pratik50
Rapor Hazırlama50
Gözlem30
Rapor Hazırlama70
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Bütünleme Sınavı133
Derse Katılım14684
Uygulama/Pratik14684
Rapor Hazırlama11515
Rapor Sunma133
Rapor12020
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ13
ÖÇ23
ÖÇ33
ÖÇ43
ÖÇ533

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek