Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Proje Geliştirme ve Yönetimi I

Ders Kodu1205.020701
Yıl4
Dönem7
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Dr. Öğr. Üyesi Esra TELLİ
Kaynaklar
  • 1. Cleland, David I. (1988). Project management handbook.New York: Van Nostrand Reinhold. Dean, Burton Victor (1985). Project management methods and studies. North-Holland
  • Sole Distributo Kolektif (2010). 365 Gün 549 Proje. İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti/ Sanat Dizisi. İstanbulLuecke, R. (2009). Proje Yönetimi. Çev. Ümit Şensoy. İş Bankası Kültür Yayınları/ İş Dünyası, İstanbul.Newton, R. (2010). Adım Adım Proje Yönetimi (Başarılı bir Proje Nasıl Planlanır ve Yönetilir). Çev. İlker Gülfidan Otimist Yayınları/ İş-Yönetim Dizisi. İstanbul.PMI Standards Committee. (1996). A guide to the project management body of knowledge. USA.
Ders TanımıProjeye duyulan ihtiyaç, projelerin özellikleri, proje yönetimi özellikleri ve faydaları, proje yönetimi süreci, proje planlaması ve planlama aşamaları, planlamanın önemi, kapsam, bütçe ve zaman planlaması, farklı planlama yaklaşımları, maliyet tahmin yöntemleri, farklı planlama araçları, proje sürecinde ekiplerin hazırlanması.
HedeflerProblemleri eleştirel ve analitik yaklaşımlarla analiz ederek; bunların çözümüne dönük stratejik ve planlı süreçler tasarlayıp, gerçekleştirebilme.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Bilgisayar ve öğretim teknolojileri alanındaki sorunlara duyarlı olma
2Bilgisayar ve öğretim teknolojileri alanındaki sorunların çözümüne dönük özgün proje fikirleri oluşturabilme
3Proje ve proje planlama aşamalarının özelliklerini kavrayabilme
4Proje fikri çerçevesinde kuramsal ve uygulamalı alan incelemesi gerçekleştirebilme.
5İncelemelerini bilimsel ve eleştirel bir bakış açısıyla gerçekleştirebilme.
6Elde ettiği bilgileri kullanarak gerçekleştirilebilir, özgün ve işlevsel projeler planlayabilme.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Proje kavramı ve projeye duyulan ihtiyaç üzerine tartışmalar
2Bilgisayar ve öğretim teknolojileri alanının çözüm üretebileceği toplumsal ya da alana özgü sorunlar üzerine tartışmalar; çözüme dönük proje fikirlerinin oluşturulması ve tartışılması
3Proje Yönetimi ile İlgili Temel Kavram ve Süreçler
4Proje Tanımlama
5Proje fikirlerinin sunulması
6İş Tanımlarını Belirleme
7Proje Yöneticisinin Özellikleri, Görevleri
8İş ve Zaman Planını Çıkarma
9Projenin amaç, hedef ve kapsamını yazma
10Bütçe Geliştirme
11Riskleri Belirleme
12Ölçülebilir Göstergeler Belirleme, Değerlendirme Planı Çıkarma
13Alanda yapılan çeşitli projelerin incelenmesi
14Proje Öneri Sunumları
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Rapor100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav16060
Rapor18080
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ123531355
ÖÇ2453455
ÖÇ33
ÖÇ423
ÖÇ53
ÖÇ653

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek