Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

Ders Kodu1200.000210
Yıl3
Dönem6
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
 • Yrd. Doç. Dr. Sinan YALÇIN
Kaynaklar
 • 1. Balcı, A. 1993
 • Etkili Okul, Nobel Yayınları Ankara Cafoğlu, Z. 1996
 • Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi, Nobel Yayınları, İstanbul Ada, Ş., Küçükali, R.2009
 • Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Anı Yayınları, Ankara. Başaran, E. 2006
 • Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Ekinoks Yayınları, Ankara Çelik, V. 2008
 • Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Pegem Akademi Yayınları, Ankara Memduhoğlu, H.B., Yılmaz, K. 2008
 • Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Pegem Yayınları, Ankara. Şişman, M., Taşdemir, İ. 2008
 • Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Pegem A Yayınları, Ankara. Bursalıoğlu, Z., 2005
 • Okul Yönetiminde Yeni Yapı ve Davranış, Pegem A Yayınları,, Ankara Aydın, M 2005
 • Eğitim Yönetimi, Hatipoğlu Yayıncılık, Ankara. Ilgar, L. 2005
 • Eğitim Yönetimi, Okul Yönetimi, Sınıf Yönetimi, Betaş Yayınları, İstanbul Balcı, A., 2007
 • Karşılaştırmalı Eğitim Sistemleri, Pegem A Yayınları,, Ankara Gündüz, M., 2004
 • Türkiye?nin Toplumsal Sorunları, Anı Yayınları, Ankara. Korkut, H., 2002
 • Sorgulanan Yüksek Öğretim, Anı Yayınları, Ankara.
Ders Tanımı1- Türk eğitim sisteminin genel yapısı2- Türk eğitim sisteminin yasal temelleri3- Türk eğitim sisteminin örgüt ve yönetim yapısı4- Yönetim bilimine giriş ve örgüt kavramı5- Yönetim teorileri6- Yönetim süreçleri7- Okul örgütü ve yönetimi8- Ara sınav9- Okul yönetiminde çalışan hizmetleri10- Okul yönetiminde öğrenci işleri11- Okul yönetiminde eğitim ve öğretim işleri12- Okul işletmesinin yönetimi13- Okula toplumsal katılım14- Öğretim liderliği
HedeflerYönetim, bilim ve sanatı ile ilgili teorik ve uygulamalı bilgileri öğrenmek. Eğitim ve okul yöneticisinin yapmak zorunda olduğu işlerle ve bu işlerin yapılışı ile ilgili ilke, kavram ve teknikleri kavramak. TME sitemini tanıtmak, sistemin sorunlarını tartışmak ve çözüm önerileri getirmek. İlköğretim kurumlarının örgüt ve işleyişleri hakkında bilgi edinmek. İlköğretim kurumları ile ilgili sorunları tartışmak, ilköğretim kurumlarının amacını gerçekleştirebilmesi için yöneticilere düşen görevler hakkında bilgi edinmek.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarSilman, F., Ada, Ş. 2010; Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Lisans yayıncılık, İstanbul Taymaz, H. 2003; Okul Yönetimi, Pegem Yayıncılık, Ankara
Öğrenme Çıktıları
11-Türk eğitim sisteminin amaçlarını ve ilklerini açıklayabilir.
22-Eğitim mevzuatı hakkında bilgi sahibi olabilir.
33-Eğitim yönetimi ve unsurlarını tanımlayabilir.
4 4-Okul yönetiminin amaç ve işlevleri hakkında değerlendirmelerde bulunabilir.
55-Etkili okul yönetiminin özelliklerini yorumlayabilir.
66-Yönetim Süreçleri
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Türk eğitim sisteminin genel yapısı
2Türk eğitim sisteminin yasal temelleri
3Türk eğitim sisteminin örgüt ve yönetim yapısı
4Yönetim bilimine giriş ve örgüt kavramı
5Yönetim teorileri
6Yönetim süreçleri
7Okul örgütü ve yönetimi
8Okul yönetiminde çalışan hizmetleri
9Okul yönetiminde öğrenci işleri
10Okul yönetiminde eğitim ve öğretim işleri
11Okul işletmesinin yönetimi
12Okula toplumsal katılım
13Öğretim liderliği
14Küreselleşmenin Türk Eğitim Sistemi ve okul yönetimine etkileri
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav11212
Final Sınavı11515
Derse Katılım14114
Uygulama/Pratik5210
Rapor Hazırlama224
Makale Yazma2510
Bireysel Çalışma10110
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ155
ÖÇ25
ÖÇ35
ÖÇ45
ÖÇ555
ÖÇ65

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek