Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Topluma Hizmet Uygulamaları

Ders Kodu1200.000208
Yıl3
Dönem6
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Yrd. Doç. Dr. Recep ÖZ,Yrd. Doç. Dr. Yavuz SELİM, Yrd. Doç. Dr. Murat Tolga KAYALAR, Öğr. Gör. Ayhan KOÇ,Öğr. Gör. Önder YILDIRIM
Kaynaklar
  • 1. Kuzucu/Kamer: Topluma Hizmet Uygulamaları. Ankara, 2009. Aksoy/Çetin/Sönmez: Topluma Hizmet Uygulamaları. Ankara, 2009
Ders Tanımı Ders içeriğinin tanıtılması, toplum ve topluma hizmet uygulamaları kavramlarının gözden geçirilmesi Geçen yıl yapılmış olan örnek proje dosyalarının incelenmesi Topluma hizmet uygulamalarının önemi ve örnekler Grupların belirlenmesi Problem belirleme Paydaş belirleme Birlikte çalışılacak kuruluşlarla işbirliği çalışması, yazışmalar ve planlama Belirlenen problemlere yönelik çözüm önerileri üretme Birlikte çalışılacak kuruluşlarla işbirliği çalışması, yazışmalar ve planlama Günümüzde topluma hizmet uygulamaları: Kamu kurumlarının ve Sivil toplum kuruluşlarının topluma hizmet uygulamaları En az bir STK ziyareti Kentimizdeki topluma hizmet uygulamaları Gençlik birimlerinin belirlenmesi ve ziyareti Sosyal Sorumluluk Çerçevesinde Çeşitli Projelerde Gönüllü Olarak Yer Alma En az 2 etkinliğe katılım Toplumsal projelerde yer alma En az 2 etkinliğe katılım Toplumsal projelerde yer alma En az 2 etkinliğe katılım
HedeflerBu dersin amacı öğrencilere topluma hizmet uygulamalarını tanıtmak ve diğer disiplinlerle kendi disiplinini bütüncül bir yaklaşımla ilişkilendirerek toplum ihtiyaçlarına karşı duyarlık geliştirmelerini sağlayarak öğrencilerin yaşamını zenginleştirmektir
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Toplumun sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlayabilme
2Topluma hizmet çalışmalarının içinde gönüllü olarak yer almaya dair olumlu tutum geliştirebilme
3Sosyal sorumluluk projeleri geliştirebilme
4Panel, konferans, konser, sergi gibi etkinlikler hazırlayabilme
5Toplumun değişik kesimlerine bilgilendirme seminerleri verebilme
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Ders içeriğinin tanıtılması, toplum ve topluma hizmet uygulamaları kavramlarının gözden geçirilmesi
2Topluma hizmet uygulamalarının önemi ve örnekler
3Problem belirleme Paydaş belirleme
4Belirlenen problemlere yönelik çözüm önerileri üretme
5Günümüzde topluma hizmet uygulamaları:Kamu kurumlarının ve Sivil toplum kuruluşlarının topluma hizmet uygulamaları
6Kentimizdeki topluma hizmet uygulamaları
7Panel, Konferans, bilgilendirme seminerleri düzenleme
8Sosyal Sorumluluk Çerçevesinde Çeşitli Projelerde Gönüllü Olarak Yer Alma
9Toplumsal projelerde yer alma
10Toplumsal projelerde yer alma
11Kermes etkinliği hazırlama
12Proje bilgisi: Raporlaştırma hakkında genel bilgilendirme
13Grup projelerinin sunumu ve teslimi
14Grup projelerinin sunumu ve teslimi
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav20
Derse Katılım10
Rapor Sunma10
Final/Bütünleme Sınavı60
Rapor Hazırlama10
Rapor Sunma10
Final Sınavı için Bireysel Çalışma20
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Bütünleme Sınavı133
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik14114
Rapor Hazırlama14228
Rapor Sunma224
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Rapor14114
Performans14114
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ155
ÖÇ235
ÖÇ325
ÖÇ445
ÖÇ535

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek