Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri

Ders Kodu1205.020606
Yıl3
Dönem6
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Doç. Dr. Vehbi Aytekin Sanalan
Kaynaklar
  • 1. Introducing Microsoft SQL Server 2008 R2, 2010, Microsoft Press Adım Adım Microsoft SQL Server 2000 Programlama, 2001, Arkadaş Yayınevi Beginning SQL Server 2005 Express, 2006, Rick Dobson, Apress
Ders TanımıVeri ve Veritabanı Yönetimi Varlık-İlişki Modeli İhtiyaç analizi ve Kavramsal Veri Modelleme Tümleşik Modelleme Dili Kavramsal Veri Modelleme ve SQL'e giriş Kavramsal Veri Modellemesini SQL'e Aktarma Normalleştirme SQL'in Temelleri XML ve Web Veritabanı
HedeflerTemel veri tabanı kavramları, veri ve veri modelleri, ilişkisel veri tabanı tasarımı, SQL yapısal sorgulama dili, temel SQL komutları, SQL fonksiyonları, SQL'de gruplama yapmak, SQL'de birleştirme, SQL yönetimsel fonksiyonları, SQL ile çoklu tablo kullanımı, SQL programlama ve function, SQL programlamada transaction ve hata durumları, VTYS kurulumu ve yönetimsel işlemler, VTYS üzerinde SQL sorguları yapılması.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Veri tabanı yönetim sistemlerini tanır.
2Veri türlerini ve modelleri tanır.
3SQL deyimlerini ve fonksiyonlarını kavrar.
4SQL ile uygulamalar geliştirir.
5Belirli bir konuda istenen veritabanını tasarlayabilir.
6Veritabanı ile yapılan uygulamalar geliştirir.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Veritabanı ve Veritabanı Yönetim Sistemleri - temel kavramların tanıtımı
2MySQL veritabanı bağlantıları: mysql -u kullanıcı -pVeritabanlarını listeleme: SHOW DATABASES;Veritabanı seçimi: USE Eef;Tabloları listeleme: SHOW TABLES;Tablodaki alanları listeleme: SHOW COLUMNS FROM Tablo;SQL Sorguları: SELECT * FROM Tablo;
3SQL sorguları: SELECT * FROM tablo;Veri filtreleme: WHERE şartlarıVerilerin sıralaması : ORDER BYBirikimli (GROUP BY ile kullanılan) İşlevler: COUNT(), MAX(), MIN(), AVG(), SUM()
4Tablo ilişkileriİlişkili tablolardan veri süzme: JOINTablo ilişkilerinde yön ve nitelikSELECT isim değişikliği: ASVeritabanı tasarımı: 6 adımVarlık - İlişki modeliCREATE TABLE tabloadı (Alan1 türü,Alan2 türü,....PRIMARY KEY (Alan));
5Veri türleriINSERT INTO Tablo (Alan1, Alan2, ...) VALUES ('Değer1','Değer2',...)UPDATE Tablo SET Alan1='YeniDeğer1' WHERE Şart;DELETE FROM Tablo WHERE Şart;
6Küçük sınav 1
7Tabloya kayıt ekleme
8Tablodaki veri kaydını düzenleme
9Tablodan kayıt silme
10Veritabanı yönetimi: Tablo ve alan oluşturmaCREATE TABLE tabloadı
11Veritabanı yönetimi: Yetkiler ve yedeklemeVeritabanı tasarımları ödevi
12Veritabanı yönetimi@ Kayıtlı sorgular ve prosedürlerKüçük Sınav 2
13Veritabanı tasarımı@ Planlama
14Veritabanı tasarımı@ Uygulama
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav50
Quiz20
Derse Katılım30
Final/Bütünleme Sınavı60
Proje Hazırlama30
Proje Sunma10
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Quiz326
Proje Hazırlama12020
Proje Sunma111
Bireysel Çalışma10330
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14040
Quiz için Bireysel Çalışma33090
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ111
ÖÇ23
ÖÇ33
ÖÇ43
ÖÇ513
ÖÇ621

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek