Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Özel Eğitim

Ders Kodu1200.000109
Yıl3
Dönem5
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Dr. Öğr. Üyesi Esra TELLİ
Kaynaklar
  • 1. Greenspan, I.S., Wieder, S., Simons, R. ( 2004) Özel Gereksinimli Çocuk (Çev. İsmail Ersevim). Özgür Yayınları, İstanbul.Edt. Baykoç, N., (2011) Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim. Eğiten Yayınları, Ankara.Doğru, S.Y., Saltalı, N.D., (2011) Erken Çocukluk Döneminde Özel Eğitim. Maya Akademi, Ankara.Edt. Diken, H.İ., (2012) Özel Eğitimde Gereksinimi Olan Çocuklar ve Özel Eğitim. Pegem Akademi Yayınları, Ankara.Edt. Metin, N., (2012) Özel gereksinimli Çocuklar. Maya Akademi Yayınları, Ankara.
Ders TanımıÖzel Eğitime Gereksinim Duyan Çocuklar ve Özel EğitimÖzel Eğitimde DeğerlendirmeBireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) Hazırlama ve Öğretimin BireyselleştirilmesiKaynaştırma ve Destek Özel Eğitim HizmetleriAile EğitimiZihinsel Yetersizliği Olan Öğrencilerİşitme Yetersizliği Olan ÖğrencilerGörme Yetersizliği Olan ÖğrencilerFiziksel Yetersizliği Olan ÖğrencilerDil ve Konuşma Bozukluğu Olan ÖğrencilerÖğrenme Güçlüğü Olan ÖğrencilerOtizm Spektrum Bozukluğu (OSB) Gösteren ÖğrencilerÇoklu Yetersizliği Olan ÖğrencilerÜstün Zekâlı Öğrencilerin Eğitimi
HedeflerDersin amacı öğrencilereÖzel eğitimin temel ilkelerinin öğretilmesi, öğrencilerin özel gereksinimli bireyler hakkında bilgi kazanmalarını sağlamak, özel gereksinimliliğe neden olan etmenler hakkında öğrencileri bilgilendirmek, farklı tanı grupları hakkında tanıtıcı bilgiler vermek, özel eğitim alanında uygulanması gereken gelişim destek programları ve psikolojik danışma ve rehberlik hakkında bilgilendirmek.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarÖzel gereksinimli farklı tanı grularındaki çocukların gelişim özelliklerini betimler,Çeşitli tanı gruplarındaki çozukların ihtiyaçları, eğitimleri ve tedavilerini ayrıntılı bir şekilde tartışabilir.Çeşitli gruplardaki özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların bakımları, eğitimleri ve tedavilerine ilişkin temel öğeleri tartışabilirÇeşitli gruplardaki özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların tespiti, eğitim ve tedavisinde kendi meslek alana uygun rolleri açıklar
Öğrenme Çıktıları
1Özel eğitim alan bilgisine sahip olur.
2Özel eğitime muhtaç öğrencileri sınıflar.
3Özel eğitime muhtaç olma nedenlerini belirler.
4Özel eğitim gerektiren çocukları belirleyebilir.
5Özel eğitim ihtiyacı duyan aileleri gerekli yerlere yönlendirebilir.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Özel Eğitime Gereksinim Duyan Çocuklar ve Özel Eğitim
2Özel Eğitimde Değerlendirme
3Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) Hazırlama ve ÖğretiminBireyselleştirilmesi
4Kaynaştırma ve Destek Özel Eğitim Hizmetleri
5Aile Eğitimi
6Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrenciler
7İşitme Yetersizliği Olan Öğrenciler
8Görme Yetersizliği Olan Öğrenciler
9Fiziksel Yetersizliği / Süreğen Hastalığı Olan Öğrenciler
10Dil ve Konuşma Bozukluğu Olan Öğrenciler
11Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrenciler
12Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) Gösteren Öğrenciler
13Çoklu Yetersizliği Olan Öğrenciler
14Üstün Zekâlı Öğrencilerin Eğitimi
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav14040
Final Sınavı16060
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ1333
ÖÇ223
ÖÇ32
ÖÇ43
ÖÇ5

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek