Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Sınıf Yönetimi

Ders Kodu1200.000111
Yıl3
Dönem5
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Dr. Öğr. Üyesi Elif TAŞLIBEYAZ
Kaynaklar
  • 1. KAYA,ZEKİ(2006)SINIF YÖNETİMİ ANKARA PEGEM A YAYINCILIKKÜÇÜKAHMET, LEYLA(2006) SINIF YÖNETİMİ ANKARA PEGEM AŞİŞMAN,MEHMET(2006)SINIF YÖNETİMİ TEORİ VE UYGULAMA ANKARA PEGEM A YAYINCILIKERDEM,MÜNİRE(2005) SINIF YÖNETİMİ İSTANBUL EPSİLON YAYINCILIK
Ders TanımıSINIF ORGANİZASYONUNU SAĞLAYARAK SINIF ORTAMINDA SINIF İÇİ İLETİŞİMİN OLUŞMASI VE İSTENMEYEN DAVRANIŞLARIN ORTADAN KALDIRILMASI İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE YETERLİLİĞE SAHİP OLMA
HedeflerÖĞRENCİLERE SINIF YÖNETİMİNİN TEMEL KAVRAM VE UNSURLARINI ÖĞRETMEK
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1YÖNETİM VE SINIF YÖNETİMİ KAVRAMLARINI AÇKLAYABİLME
2SINIF İÇİ İLETİŞİM HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLMA
3SINIF İÇİNDE ZAMAN KULLANIMINI UYGULAYABİLME
4SINIF KURALLARINI NASIL OLUŞTURABİLECEĞİNİ BİLME
5İSTENMEYEN ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARININ VE YAKLAŞIMLARININ FARKINDA OLMA
6OLUMLU ÖĞRENME ORTAMI OLUŞTURMA
7MOTİVASYON,SINIF ORGANİZASYONU VE ÇATIŞMA YÖNETİMİ KAVRAMLARI HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLMA
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1YÖNETİM KAVRAMI VE SINIF YÖNETİMİ
2SINIF ORGANİZASYONU
3SINIF İLETİŞİM
4SINIF ORTAMI VE GRUP ETKİLEŞİMİ
5DİSİPLİN VE SINIF KURALLARI
6DİSİPLİN VE SINIF KURALLARI
7ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARINI ETKİLEYEN SOSYAL VE PSİKOLOJİK FAKTÖRLER
8İSTENMEYEN ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARI VE YAKLAŞIMLAR
9SINIF İÇİNDE ZAMAN YÖNETİMİ
10OKULLARDA ÇATIŞMA VE ÇATIŞMA YÖNETİMİ
11MOTİVASYON
12OLUMLU ÖĞRENME ORTAMI OLUŞTURMA
13SINIF YÖNETİMİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİNİN KULLANIMI
14ÖĞRETİMİN YÖNETİMİ
15
16
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav12020
Final Sınavı14040
Derse Katılım14228
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ1
ÖÇ21
ÖÇ31
ÖÇ41
ÖÇ51
ÖÇ64
ÖÇ73

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek