Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Uzaktan Eğitim

Ders Kodu1205.020505
Yıl3
Dönem5
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Yrd. Doç. Dr. Vehbi Aytekin Sanalan
Kaynaklar
  • 1. İşman, A. (2008). Uzaktan Eğitim. Pegem, Ankara. Kaya, Z. (2002). Uzaktan Eğitim. Pegem, Ankara. Simonson, M., Smaldino, S., Albright, M, Zvacek, S. (2006). Pearson Education, USA.
Ders Tanımı
HedeflerBu ders, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğrencilerinin; Uzaktan eğitimin tarihçesi, uzaktan eğitimin kullanıldığı öğretim ortamları, uzaktan eğitimde kullanılan teknolojiler: Internet, Bilgisayar, TV , video , radyo ve yazılı materyaller , bu teknolojilerin planlanmasında , hazırlanmasında ve uygulamasında kullanılan teknik ve yöntemleri anlatmaktır.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Uzaktan eğitimin tanımını ve temel kavramları bilme
2Uzaktan eğitimin tarihsel gelişimini bilme
3Uzaktan eğitimde kullanılan teknolojileri uygulama
4Türkiye?deki ve dünyadaki uzaktan eğitim uygulamalarını ve gelişmeleri izleme
5Uzaktan eğitim ortamları için öğretim tasarımı yapabilme
6Uzaktan eğitim kuramlarını bilme
7Uzaktan eğitime ilişkin eğitim yazılımlarını kullanabilme
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Uzaktan Eğitimin Tanımı
2Uzaktan eğitimi ile ilgili temel kavramlar
3Uzaktan eğitimin tarihsel gelişimi
4Uzaktan eğitimde kullanılan teknoloji ve ortamlar
5Türkiye?de uzaktan eğitim uygulamaları
6Dünyadaki uzaktan eğitim uygulamaları
7Uzaktan eğitim için öğretim tasarımı
8Uzaktan eğitim için öğretim tasarımı
9Uzaktan eğitimde eğiticilerin ve öğrencilerin rolü
10Uzaktan Eğitim Kuramları
11Uzaktan Eğitime İlişkin Araştırmalar
12Internet ve Uzaktan Eğitim
13Uzaktan Eğitim Yazılımları
14Uzaktan Eğitim ve Öğretimin Değerlendirilmesi
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav50
Uygulama/Pratik50
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım11414
Uygulama/Pratik10440
Bireysel Çalışma10770
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11313
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ15555444533
ÖÇ2554445543
ÖÇ3555443332
ÖÇ44424445222
ÖÇ52224432555
ÖÇ635555322
ÖÇ72223

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek