Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Ölçme ve Değerlendirme

Ders Kodu1200.000206
Yıl2
Dönem4
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Yrd. Doç.Dr. YENER ÖZEN
Kaynaklar
  • 1. Özçelik. D.A. (2000). Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Ders Tanımı1 Ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramlar 2 Ölçekler 3 Güvenirlik-I 4 Güvenirlik- II 5 Geçerlik I 6 Geçerlik- II 7 Ölçme araçları -I 8 Ölçme araçları -II 9 Ölçme araçları - III 10 Temel istatistik-I 11 Temel istatistik-II 12 Değerlendirme 13 Normal dağılım 14 Dersin genel değerlendirilmesi
HedeflerBu dersin amacı öğretmen adaylarının ölçme aracı geliştirebilecek bilgi ve becerilerle donatılmasıdır.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramları tanımlayabilir.
2Geçerlik, güvenirlik ve kullanışlılık kavramlarını açıklayabilir.
3Geçerlik ve güvenirlik hesaplama yöntemlerini bilebilir.
4Eğitimde kullanılan ölçme araçlarının özelliklerini açıklayabilir.
5Kurallara uygun sınav soruları hazırlayabilir.
6Ölçme sonuçları üzerinde yapılan istatistik işlemleri bilebilir.
7Değerlendirme türlerini açıklayabilir.
8Normal dağılım ile ilgili işlemleri yapabilir.
9Madde zorluk ve ayıredicilik değerlerini hesaplayabilir.
10Alanına uygun başarı testi hazırlayabilir.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramlar
2Ölçekler
3Güvenirlik-I
4Güvenirlik- II
5Geçerlik I
6Geçerlik- II
7Ölçme araçları -I
8Ölçme araçları -II
9Ölçme araçları - III
10Temel istatistik-I
11Temel istatistik-II
12Değerlendirme
13Normal dağılım
14Dersin genel değerlendirilmesi
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Quiz14114
Derse Katılım14114
Beyin Fırtınası14228
Makale Kritik Etme14114
Bireysel Çalışma14228
Okuma11222
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ1221112
ÖÇ24444442
ÖÇ33333
ÖÇ4111325
ÖÇ5534332
ÖÇ6222
ÖÇ7333333
ÖÇ83255
ÖÇ94553
ÖÇ1023232

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek